Jagiellonian University Repository

Internet jako platforma autoprezentacji i komunikacji. Tożsamości wirtualne

pcg.skipToMenu

Internet jako platforma autoprezentacji i komunikacji. Tożsamości wirtualne

Show full item record

dc.contributor.advisor Gatkowska, Izabela [SAP11018438] pl
dc.contributor.author Steczkiewicz, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:30:49Z
dc.date.available 2020-07-21T23:30:49Z
dc.date.submitted 2011-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176425
dc.subject.other Internet, autoprezentacja, tożsamość wirtualna, komunikacja pl
dc.title Internet jako platforma autoprezentacji i komunikacji. Tożsamości wirtualne pl
dc.title.alternative Internet as a platform for self-presentation and communication. Virtual identities pl
dc.type master pl
dc.abstract.en In recent times Internet became an integral part of modern man life: social, economic, cultural and politic spheres. Global Network has advantage over the other new media, mainly because of its multimedia and interactivity. As a social creation not only shows the dynamic of changes in society but also has influence on perception and behavior of individual people. The aim of the thesis is analysis of functioning an individual as well as social net groups which use Internet as a tool for self-presentation and communication. As introduction to the topic there is description of Internet area, its features, structure and a way how the Net is creating its own culture, often named as Web 2.0 culture. Following parts of thesis show motives and methods of self-presentation and the process of creation, experimentation and integration of virtual identities.In addition, the work describes functioning of a network society, the process of connecting to the so called virtual community of network, formation virtual relationships and friendships and their differences to the real relationships. Then there are presented characteristics of virtual communication and the language used by Internet users with examples of Internet slang. At the end the risks that user networks has to face are mentioned.An integral part of work is a web site that shows the work presented in the content. pl
dc.abstract.other W obecnych czasach Internet stał się integralną częścią życia współczesnego człowieka, wkraczając w sferę społeczną, ekonomiczną, kulturową i polityczną. Globalna Sieć ma przewagę nad innymi nowymi mediami, głównie ze względu na multimedialność oraz interaktywność. Jako twór społeczny nie tylko oddaje dynamikę zmian zachodzących w społeczeństwie, ale także ma wpływ na percepcję i zachowanie indywidualnych ludzi. Celem pracy jest analiza funkcjonowania jednostki oraz grup społecznych w Sieci, wykorzystujących Internet jako narzędzie autoprezentacji i komunikacji. Wprowadzeniem do tematyki jest opis specyfiki środowiska Internetu, jego cechy i struktura oraz sposób, w jaki Sieć tworzy własną kulturę, nazywaną często kulturą Web 2.0. W dalszej części przedstawione są motywy i sposoby autoprezentacji oraz proces kreowania, eksperymentowania i integracji tożsamości wirtualnej. Ponadto praca opisuje zasady funkcjonowania społeczeństwa sieciowego, proces łączenia się w tzw. wirtualne wspólnoty, powstawanie sieciowych związków i przyjaźni oraz ich różnice w stosunku do relacji rzeczywistych. Następnie przedstawione są cechy komunikacji wirtualnej oraz język stosowany przez internautów wraz z przykładami internetowego slangu. Na koniec wymienione są zagrożenia z jakimi spotyka się użytkownik Sieci. Integralną częścią pracy jest serwis, który przedstawia zaprezentowane w pracy treści. pl
dc.subject.en Internet, self-presentation, virtual identity, communication pl
dc.contributor.reviewer Lubaszewski, Wiesław [SAP11016984] pl
dc.contributor.reviewer Gatkowska, Izabela [SAP11018438] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62874-61244 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy elektroniczne przetwarzanie informacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)