Jagiellonian University Repository

Strategia bezpieczeństwa USA jako sposób na zarządzanie przyszłością

pcg.skipToMenu

Strategia bezpieczeństwa USA jako sposób na zarządzanie przyszłością

Show full item record

dc.contributor.advisor Kijewska-Trembecka, Marta [SAP11011045] pl
dc.contributor.author Szałacki, Rafał pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:30:08Z
dc.date.available 2020-07-21T23:30:08Z
dc.date.submitted 2011-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176414
dc.language pol pl
dc.title Strategia bezpieczeństwa USA jako sposób na zarządzanie przyszłością pl
dc.title.alternative National Security Strategy as the Way of Future Management pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Streszczenie.W pracy „Strategia Bezpieczeństwa USA jaki sposób na zarządzanie przyszłością” zaproponowany zostanie czytelnikowi wgląd w problematykę bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji i tez zawartych w Narodowych Strategiach Bezpieczeństwa USA z lat: 2002; 2006 oraz 2010.Problemem badawczym tej pracy jest ukazanie, na podstawie analizy porównawczej dokumentów źródłowych i opracowań, płaszczyzny na której „myśl strategiczna” ściera sie z rzeczywistością. Na przykładzie Narodowych Strategii Bezpieczeństwa USA wykazana zostanie ewolucja amerykańskiej myśli strategicznej obowiązującej w pierwszej dekadzie XXI stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy doktrynami prezydentów: G.W. Busha oraz Baracka Obamy. Praca zawiera: zarys teoretyczny problematyki bezpieczeństwa, zagrożeń i ryzyka, konfrontację koncepcji zawartych przez Huntingtona w Zderzeniu cywilizacji z tezami postawionymi przez Fukuyamę w Końcu historii. Treść pracy implikuje również szerokie ujęcie problematyki bezpieczeństwa USA w aspekcie interwencji w Afganistanie i zwalczaniu Al Kaidy. Na podstawie koncepcji zawartych w Społeczeństwu ryzyka Ulrich Becka, oraz w Płynnym lęku Baumana odzielny rozdział poświęcony został socjologicznemu ujęciu problemu bezpieczeństwa. Strategia bezpieczeństwa USA postrzegana jako sposób zarządzania zagrożeniami wpisuje się w nurt coraz szerzej podejmowanych przez naukowców rozważań dotyczących paradoksu świata ponowoczesnego: społeczeństwa otwarte dążąc do zagwarantowania sobie bezpieczeństwa stają się społeczeństwami niezwykle podatnymi na ryzyko.Światowe społeczeństwo ryzyka dąży do kontroli wszystkich aspektów swojego istnienia, ponieważ nasze samopoczucie determinowane jest przez lęk, społeczeństwa dążą do utworzenia gospodarki strachu, w której bezpieczeństwo podobnie jak inne media staną sie publicznym dobrem konsumpcyjnym pl
dc.abstract.en The main purpose of this dissertation is to prove following statement: The American’s National Security Strategy is the way of the future management. This paper contains analysis of The American’s National Security Strategy valid for the first decade of the 21st century.Taking under consideration security matters the author of this paper decided to compare so called President G. W. Bush Doctrine and the Doctrine claimed by the next President of the Unites States Barrack Obama. Special focus will be given by the author on the ideas contained in Huntington’s The clash of The civilizations, and Francis Fukuyama’s The end of the History. In this dissertation social aspects of the security environment will be taken under consideration, generally based on thesis given by Ulrich Beck in his book The Risk Society. As far as war on terror, current situation in Iraq and in Afghanistan will be described, as well as Al Qaida grooving influence on political and security situation in Afghanistan and in Pakistan. pl
dc.subject.pl Strategia Bezpieczeństwa USA pl
dc.subject.en USA National Security Strategy pl
dc.contributor.reviewer Kamieński, Łukasz [SAP11018802] pl
dc.contributor.reviewer Kijewska-Trembecka, Marta [SAP11011045] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62862-105479 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy amerykanistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)