Jagiellonian University Repository

Automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu przy użyciu dynamicznie generowanego schematu poszukiwanej informacji

pcg.skipToMenu

Automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu przy użyciu dynamicznie generowanego schematu poszukiwanej informacji

Show full item record

dc.contributor.advisor Lubaszewski, Wiesław [SAP11016984] pl
dc.contributor.author Mokrzycki, Mirosław pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:29:34Z
dc.date.available 2020-07-21T23:29:34Z
dc.date.submitted 2011-11-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176405
dc.language pol pl
dc.title Automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu przy użyciu dynamicznie generowanego schematu poszukiwanej informacji pl
dc.title.alternative Automatic extraction of information by using a dynamically built information pattern pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem tej pracy jest zaproponowanie i zaimplementowanie (stworzenie działającego programu komputerowego) metody efektywnego wyszukiwania informacji w tekstach przy użyciu ręcznie konstruowanych schematów informacji, dynamicznie rozbudowywanych następnie przez automat.Efektem pracy jest stworzenie prostej wyszukiwarki semantycznej, wykorzystującej funkcje dostarczane przez słownik fleksyjny.Pierwszy rozdział pracy stanowi wprowadzenie do zagadnienia przetwarzania informacji tekstowej.W następnym rozdziale (drugim) został przedstawiony opis problemu i sugerowane rozwiązanie.Kolejne dwa rozdziały zawierają szczegółowy opis zaimplementowanej metody. I tak rozdział trzeci szczegółowo prezentuje serce ekstraktora – warstwę przetwarzania danych, natomiast rozdział czwarty przedstawia interfejs użytkownika – warstwą prezentacji i pobierania danych.Ostatni, piąty rozdział zawiera analizę działania przygotowanego programu, przedstawia wnioski (uwagi), proponowane perspektywy rozwoju prezentowanej aplikacji i krótko podsumowuje całą pracę. pl
dc.abstract.en The purpose of this paper is to propose and implement (creation of a running application) effective method of finding information in texts using a manually constructed patterns of information (however, patterns are dynamically expanded by machine).The result of the work is a simple semantic search engine, which using the functions provided by the inflectional dictionary.The first chapter provides an introduction to the field of text information processing.The next chapter (the second) presents a description of the problem and suggests a solution.The next two chapters contain a detailed description of the implemented method. And so the third chapter presents in detail the heart of extractor - the data processing layer, whereas the fourth chapter presents the user interface - the presentation and data retrieval layer.The last (the fifth) chapter contains an analysis of the application. It provides the conclusions, describes the prospects for further application development and delivers a brief summary of the thesis. pl
dc.subject.pl przetwarzanie języka naturalnego, ekstrakcja informacji, słownik fleksyjny, schemat informacji, wyszukiwarka semantyczna pl
dc.subject.en natural language processing, information retrieval, inflectional dictionary, information pattern, semantic search pl
dc.contributor.reviewer Orzechowska, Alicja [SAP11016982] pl
dc.contributor.reviewer Lubaszewski, Wiesław [SAP11016984] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62852-74742 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy elektroniczne przetwarzanie informacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)