Jagiellonian University Repository

ANALIZA STRATEGICZNA I FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA NETIA S.A.

pcg.skipToMenu

ANALIZA STRATEGICZNA I FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA NETIA S.A.

Show full item record

dc.contributor.advisor Matczewski, Andrzej [SAP11016510] pl
dc.contributor.author Hrymskyy, Denys pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:28:20Z
dc.date.available 2020-07-21T23:28:20Z
dc.date.submitted 2011-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176385
dc.language pol pl
dc.title ANALIZA STRATEGICZNA I FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA NETIA S.A. pl
dc.title.alternative Analysis of the business development on the example of Comarch Public Limited Company pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przedstawienie, na przykładzie firmy Comarch S.A., metody badawczej jaką jest metoda list kontrolnych. Za pomocą danej metody określa się fazę rozwoju przedsiębiorstwa.Praca magisterska dotyczy analizy Krakowskiej firmy Comarch S.A. pod kątem wyznaczenia fazy rozwoju, w której obecnie znajduje się firma. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o teoretyczne założenia przedstawione w II rozdziale pracy. Za pomocą metody list kontrolnych określono fazę rozwoju Comarch S.A., a na podstawie otrzymanych wyników przedstawiono strategie, które firma w danej fazie powinna stosować. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej – w której przedstawione są takie ważne pojęcia jak istota organizacji, modele rozwoju organizacji i jej strategie; praktycznej – przedstawiającej ogólny obraz działalności firmy Comarch S.A., jej otoczenia, szans i zagrożeń dla jej rozwoju, pozycji na rynku IT, struktury sprzedaży i osiągnięć w zakresie badań i rozwoju. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis is to present a research method which is based on checklists on the example of Comarch Public Limited Company. This method helps to determine the phase of a company’s development. This master’s thesis provides the analysis of the stage of business development of Cracow`s Comarch Public Limited Company. The research was conducted on the basis of theoretical assumptions presented in the second chapter of the paper. With the help of the checklists method the phase of the development of Comarch Public Limited Company was determined and on the basis of the results the strategies which the Company should use at a given stage were presented.The thesis consists of two parts. Theoretical part presents such important concepts as the nature of an organization together with the models and strategies of the development of an organization. Practical part describes a general overview of the Comarch Public Limited Company’s activity, as well as, its environment, opportunities and threats to its development, position on the IT market, sales structure and its achievements in the field of research and development. pl
dc.subject.pl badanie – model – organizacja – rozwój – strategia pl
dc.subject.en development - model – organization – research – strategy pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.reviewer Matczewski, Andrzej [SAP11016510] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62830-88882 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)