Jagiellonian University Repository

Model współczesnej rodziny w opinii młodzieży licealnej.

pcg.skipToMenu

Model współczesnej rodziny w opinii młodzieży licealnej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Romaniszyn, Krystyna [SAP11011380] pl
dc.contributor.author Janus, Izabela pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:26:57Z
dc.date.available 2020-07-21T23:26:57Z
dc.date.submitted 2011-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176363
dc.subject.other rodzina, małżeństwo, alternatywne formy życia małżeńsko- rodzinnego, polityka rodzinna pl
dc.title Model współczesnej rodziny w opinii młodzieży licealnej. pl
dc.title.alternative Model of contemporary families in the opinion of high school students pl
dc.type master pl
dc.abstract.en At first I present basic concepts and definitions of the family and I describing the relation of the church to the family and marriage. In next part I occupy of a short characteristic changes occurring in the models of modern families and so I expose directions of state policy towards the family recent years. The last chapter is devoted entirely to my own research and their results. The aim of my research was to investigate what place of the ladder of priorities is family life among graduates class students. I also wanted to known as a model of the family in which they were raised is to what they want to create a model . Also how they shade alternative models of married and family life, developing I recent years. pl
dc.abstract.other Na wstępie mojej pracy przedstawiam podstawowe pojęcia i definicje dotyczące rodziny, a także opisuję stosunek kościoła do rodziny i małżeństwa. W dalszej części zajmuję się krótką charakterystyką przemian zachodzących w modelach współczesnych rodzin, a także naświetlam kierunki polityki państwa wobec rodziny w ostatnich latach. Ostatni rozdział w całości poświęcony jest badaniom własnym i ich wynikom.Celem mojej pracy było zbadanie jakie miejsce na drabinie priorytetów życiowych zajmuje rodzina wśród uczniów klas maturalnych, jak model rodziny w której się wychowali ma się do modelu jaki chcą stworzyć, a także jak oceniają alternatywne modele życia małżeńsko- rodzinnego, rozwijające się w ostatnich latach. pl
dc.subject.en family, marriage, alternative forms of married and family life, family policy pl
dc.contributor.reviewer Flis, Maria [SAP11008884] pl
dc.contributor.reviewer Romaniszyn, Krystyna [SAP11011380] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62808-104461 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.fieldofstudy praca socjalna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)