Jagiellonian University Repository

Wypalenie zawodowe w administracji publicznej

pcg.skipToMenu

Wypalenie zawodowe w administracji publicznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.author Sadowska, Iwona pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:25:31Z
dc.date.available 2020-07-21T23:25:31Z
dc.date.submitted 2011-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176340
dc.subject.other administracja publiczna praca zawodowa stres stres organizacyjny wypalenie zawodowe pl
dc.title Wypalenie zawodowe w administracji publicznej pl
dc.type master pl
dc.abstract.en In recent times, stress and how it affects the people has become a major concern. Study on the subject indicate that the stress associated with work are often the main cause of ill health, he also has an impact on organizational culture and personal lives of employees. Also repeatedly pointed out that stress is a source of organizational costs to the economy and society. Excessive stress causes the occurrence of burnout syndrome in the organization. Aboutthis process, you can say when the people inside the organization (employers andemployees) are feeling discomfort on the job requirements, working conditions,especially when the conditions and requirements are exceeding their capacity to copewith them at the time. This syndrome occurs mainly in people whose jobs social services, including for public administration employees. The assessment of whether we are dealing with the problem of work-related stress, requires an analysis of such factorsas the organization and work processes, working conditions and environment. pl
dc.abstract.other W ostatnich czasach stres oraz jego wpływ na ludzi stał się przedmiotem dużego zainteresowania. Badania poświęcone tej tematyce wskazują, że stresy związane z pracą zawodową są często główną przyczyną złego stanu zdrowia. Wpływa on również na kulturę organizacyjną oraz życie osobiste pracowników. Wielokrotnie wskazuje się, że stres organizacyjny jest źródłem kosztów dla gospodarki i społeczeństwa.Nadmierny poziom stresu powoduje występowanie syndromu wypalenia zawodowego w organizacji. O procesie tym można mówić wówczas gdy osoby wewnątrz organizacji (pracodawcy i pracownicy) odczuwają dyskomfort dotyczący wymagań stawianych w pracy, warunków pracy, przede wszystkim gdy warunki i wymagania przekraczają ich możliwości poradzenia sobie z nimi w danej chwili. Syndrom wypalenia pojawia się przede wszystkim u osób wykonujących zawody usług społecznych, w tym też wśród pracowników administracji publicznej. Ocena, czy mamy do czynienia z problemem stresu związanego z pracą, wymaga analizy takich czynników jak organizacja i procesy pracy, warunki i środowisko pracy. pl
dc.subject.en work burnout stress public administration professional work organizational stress pl
dc.contributor.reviewer Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62779-45304 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)