Jagiellonian University Repository

Europejski nakaz aresztowania - implementacja w Polsce

pcg.skipToMenu

Europejski nakaz aresztowania - implementacja w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Stankowski, Witold [SAP11018351] pl
dc.contributor.author Dziekan, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:25:27Z
dc.date.available 2020-07-21T23:25:27Z
dc.date.submitted 2011-10-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176339
dc.subject.other ENA implementacja Europejski Nakaz Aresztowania pl
dc.title Europejski nakaz aresztowania - implementacja w Polsce pl
dc.title.alternative European Arrest Warrant - implementing in Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.en In my dissertation I would like to take a closer look and discuss the constitutive phase of penal co-operation in Europe, together with consequences of Framework Decision, which resulted in creation of European Arrest Warrant (EAW). Additionally, I would like to point out the constitutional issues in implementing EAW in member states and introduce procedures concerning this instrument. First and foremost I would focus on the practical implementation of the European Arrest Warrant and, therefore, present the proceedings concerning EAW in particular European states.Introduction of EAW gave a strong impulse to unify the penal procedures in member states. Creation of standardised legal norms contributed to streamline and speed up the procedure of surrendering the requested person. Member states implemented the EAW into their legal systems on their own, which was often not a flawless process. However, despite all the problems and issues, introduction of the EAW was a step into mutual future for the whole Europe.Influence of the European Union and its legal system on particular member states’ systems, regulatory practice and co-operation within the EU, belong nowadays to priorities of EU policy. pl
dc.abstract.other W swojej pracy chciałabym bliżej przyjrzeć się i omówić proces kształtowania się współpracy karnej na terenie Europy wraz z konsekwencjami jakie niesie ze sobą Decyzja Ramowa, skutkująca powstaniem ENA. Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na konstytucyjne problemy implementacji ENA w państwach członkowskich oraz przybliżyć procedury jakimi kieruje się ów instrument. Przede wszystkim, skupię się na stosowaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania w praktyce - co się z tym wiąże, wskazać na praktykę poszczególnych państw w zakresie stosowania ENA. Wprowadzenie ENA dało impuls do ujednolicenia procedury karnej państw członkowskich.Stworzenie jednolitych norm prawnych przyczyniło się do usprawnienia i przyspieszenia procedury przekazywania osoby ściąganej. Państwa członkowskie we własnym zakresie wprowadziły procedurę ENA do swoich porządków prawnych co nie zawsze odbywało się bez przeszkód. Jednak pomimo wszelkich trudności, wprowadzenie ENA było krokiem we wspólną przyszłość państw członkowskich.Wpływ Unii Europejskiej i jej prawa na krajowe prawa karne, praktyka ich stosowania i współpraca w ramach Unii Europejskiej należy dzisiaj do priorytetów polityki Unii Europejskiej. pl
dc.subject.en European Arrest Warrant EAW implementation pl
dc.contributor.reviewer Stankowski, Witold [SAP11018351] pl
dc.contributor.reviewer Koźbiał, Krzysztof [SAP11019476] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62778-61672 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)