Jagiellonian University Repository

Koncepcja patentu Unii Europejskiej jako przykład polityki integracyjnej

pcg.skipToMenu

Koncepcja patentu Unii Europejskiej jako przykład polityki integracyjnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Stankowski, Witold [SAP11018351] pl
dc.contributor.author Zielonka - Chwastek, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:25:23Z
dc.date.available 2020-07-21T23:25:23Z
dc.date.submitted 2011-10-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176338
dc.subject.other Patent, UE, pl
dc.title Koncepcja patentu Unii Europejskiej jako przykład polityki integracyjnej pl
dc.title.alternative The concept of the European Union patent as an example of integration policy. pl
dc.type master pl
dc.abstract.en This paper describes the concept of an EU patent ant the course of attempts which led to its creation. Furthermore, it introduces regulations which have been made during the process of the harmonization of patent law in the EU. It also describes issues associated with work on the EU patent such as the European patent litigation system ant the solutions litigation system and the solutions proposed in the translation of the patent. Moreover, the thesis depicts the consequences of the maintenance of the national patent systems for the EU, and shows that the solutions applied within the EPO are insufficient and are not able to eliminate the repercussions. pl
dc.abstract.other Niniejsza praca opisuje koncepcje i przebieg prób utworzenia patentu unijnego. Przybliża również regulacje, jakie zostały dokonane w ramach prac nad harmonizacją prawa patentowego w obszarze UE. Opisuje również zagadnienia towarzyszące pracom nad patentem UE takim jak : europejski system sądownictwa patentowego oraz rozwiązania proponowane w zakresie tłumaczeń związanych z patentem unijnym. Pokazuje też, jakie konsekwencje w ramach UE płyną z utrzymywania krajowych systemów patentowych oraz pokazuje, że nawet rozwiązania w ramach EPO ich nie eliminują i nie są wystarczające. pl
dc.subject.en Patent, EU, pl
dc.contributor.reviewer Stankowski, Witold [SAP11018351] pl
dc.contributor.reviewer Koźbiał, Krzysztof [SAP11019476] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62777-61536 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)