Jagiellonian University Repository

PRAWA I WOLNOŚCI RELIGIJNE W EUROPIE

pcg.skipToMenu

PRAWA I WOLNOŚCI RELIGIJNE W EUROPIE

Show full item record

dc.contributor.advisor Mach, Zdzisław [SAP11009793] pl
dc.contributor.author Ujda, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:25:20Z
dc.date.available 2020-07-21T23:25:20Z
dc.date.submitted 2011-10-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176337
dc.subject.other wolność myśli, sumienia i wyznania, kościół, związek wyznaniowy, prawa człowieka, religia. pl
dc.title PRAWA I WOLNOŚCI RELIGIJNE W EUROPIE pl
dc.title.alternative Freedom of religion and general religious rights in Europe pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The thesis concerns freedom of religion and general religious rights in Europe. The following chapters contain information regarding freedom of religion regulations which exist in the international legal system, as well as in particular European countries, including Poland. In the thesis I also tried to describe the most essential problems concerning obeying the mentioned freedom, such as equality of churches and confessional associations, or the public exposure of religious symbols. pl
dc.abstract.other Praca dotyczy praw i wolności religijnych w Europie. Zawarte zostały w niej uregulowania prawa międzynarodowego oraz prawa poszczególnych państw europejskich, w tym Polski, dotyczące wolności religii oraz praw przysługujących kościołom i związkom wyznaniowym. W pracy poruszono kwestie głównych problemów związanych z omawianą wolnością, takie jak sprawa prezentowania symboli religijnych w miejscach publicznych czy stosunku wyznawców islamu do europejskich kryteriów wolności sumienia i wyznania. Przedstawiono także najważniejsze sprawy dotyczące wolności myśli, sumienia i wyznania, jakie toczyły się w ostatnich latach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W pracy ukazano także główne procesy mające wpływ na podejście współczesnych Europejczyków do religii, a co za tym idzie do omawianych wolności, takie jak prywatyzacja religii, sekularyzacja czy laicyzacja społeczeństw. pl
dc.subject.en freedom of religion, general religious rights, church, human rights. pl
dc.contributor.reviewer Mach, Zdzisław [SAP11009793] pl
dc.contributor.reviewer Czubik, Paweł [SAP11017487] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62776-63347 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)