Jagiellonian University Repository

Próby stworzenia w latach drugiej wojny światowej powojennej konfederacji polsko-czechosłowackiej (1939-1943)

pcg.skipToMenu

Próby stworzenia w latach drugiej wojny światowej powojennej konfederacji polsko-czechosłowackiej (1939-1943)

Show full item record

dc.contributor.advisor Rojek, Wojciech pl
dc.contributor.author Kowal, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:24:35Z
dc.date.available 2020-07-21T23:24:35Z
dc.date.submitted 2011-11-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176325
dc.language pol pl
dc.title Próby stworzenia w latach drugiej wojny światowej powojennej konfederacji polsko-czechosłowackiej (1939-1943) pl
dc.title.alternative Attempts to establish Polish-Czechoslovakian post war confederation during World War II (1939-1943) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W latach drugiej wojny światowej zostały podjęte przez emigracyjne rządy Polski i Czechosłowacji próby stworzenia powojennej konfederacji obu Państw. Celem niniejszej pracy magisterskiej jest omówienie przebiegu rokowań, do jakich doszło w latach 1939-1943, pomiędzy emigracyjnymi rządami obu krajów, dotyczących stworzenia powojennego związku konfederacyjnego Polski i Czechosłowacji, który miał w zamierzeniu obu stron dać w powojennej rzeczywistości, gwarancję bezpieczeństwa, trwałości politycznej i gospodarczej.Na przebiegu i wyniku tychże rozmów zaciążyły dość wyraźnie wydarzenia okresu międzywojennego i nienajlepsze w tym czasie stosunki polsko-czechosłowackie. Oprócz odmiennych imperatywów w polityce zagranicznej obu krajów, kluczowy okazał się problem przynależności Śląska Cieszyńskiego. Do pierwszych rozmów pomiędzy przedstawicielami obu krajów doszło wkrótce po klęsce wrześniowej 1939 r., już na emigracyjnym gruncie. Po utworzeniu polskiego rządu na uchodźstwie i Czechosłowackiego Komitetu Narodowego w Paryżu w październiku 1939 r., rozpoczęły się pierwsze spotkania i rozmowy przedstawicieli obu stron. Rozmowy te miały charakter sondażowo- informacyjny. Od lipca 1940 roku, kiedy to rząd polski uznał czechosłowacki rząd tymczasowy w Londynie, rozpoczynają się właściwe negocjacje, czego wyrazem jest uchwalenie deklaracji polsko-czechosłowackiej, w końcu listopada 1940. W czerwcu 1941 r., ma miejsce wydarzenie przełomowe nie tylko w kontekście przebiegu II wojny światowej, ale także w kontekście stosunkach polsko-czechosłowackich. W dniu 22 czerwca, hitlerowskie Niemcy rozpoczynają wojnę ze Związkiem Sowieckim. Wkroczenie Związku Sowieckiego, na ścieżkę wojenną z Niemcami, było wydarzeniem, które nie tylko całościowo odwróciło bieg drugiej wojny światową, ale również miało decydujący wpływ na przebieg rozmów polsko – czechosłowackich. W czerwcu 1942, po raz ostatni zebrał Polsko - Czechosłowacki Komitet Koordynacyjny. Dla wielu badaczy zajmujących się problematyką stosunków polsko-czechosłowackich z okresu II wojny światowej, wydarzenie to w pewnym sensie jest cezurą stanowiącą początek końca rokowań obu krajów w sprawie powołania powojennej konfederacji. Latem tego samego roku, Sowieci, wraz ze zmianą sytuacji na froncie, po raz pierwszy w sposób otwarty oświadczają stronie czechosłowackiej, iż są przeciwni dalszym negocjacjom pomiędzy rządami Polski i Czechosłowacji. Datą graniczną omawianych tutaj wydarzeń jest maj 1943 roku, kiedy to strona czechosłowacka ogłasza „czasowe zawieszenie” negocjacji, oznaczające de facto ich zakończenie. pl
dc.abstract.en During World War II Polish and Czechoslovakian emigration governments attempted to establish post war confederation. The latter was going to be a guarantor of political and economical security. The MA Thesis aims at analysis of the negotiations between the two governments which took place in 1939-1943. The negotiations were influenced first by some events in the interwar period and second, by Polish - Czechoslovakian relations in this period. The two countries differed not only in terms of attitudes toward international relations but also towards political status of Śląsk Cieszyński. First Polish-Chechoslovakian negotiations took place soon after September 1939., when both the Polish and Czechoslovak governments formed in exile in the West . However, despite a common enemy, Czechoslovakia–Poland relations were less than friendly, due to the countries' history of border conflicts. The Polish government aimed to create a strong federation of Central and Eastern European states, centered around Poland and Czechoslovakia, as a barrier to further German and Soviet aggression. The negotiations proceeded slowly, with numerous conferences, and with joint declarations on 11 November 1940. In june 941, started war between Soviet Union and Third Reich. This event had a great significance for polish-czechoslovak negotiations, because The Soviets, saw the Polish-led federation of Central and Eastern European states as a threat to their planned sphere of influence. They put further pressure on the Czechoslovak government, with promises of alliance and territorial guarantees. By late 1942 and early 1943, as the Soviet Union's position was boosted by its military victories, Czechoslovak-Soviet cooperation became much stronger. On May 1943 the Czechoslovak diplomat Hubert Ripka informed the Polish government that the negotiations was temporarily suspended. It means de-facto, end of polish-czechoslovak plans. pl
dc.subject.pl Konfederacja Polska Czechosłowacja II wojna światowa pl
dc.subject.en Confederation Poland Czechoslovakia World War II pl
dc.contributor.reviewer Gąsowski, Tomasz [SAP11006410] pl
dc.contributor.reviewer Rojek, Wojciech pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62763-49236 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)