Jagiellonian University Repository

Opinia pacjentów na temat szczepień przeciw grypie

pcg.skipToMenu

Opinia pacjentów na temat szczepień przeciw grypie

Show full item record

dc.contributor.advisor Kamińska, Alicja pl
dc.contributor.author Dymczak, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T22:43:39Z
dc.date.available 2020-07-21T22:43:39Z
dc.date.submitted 2011-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175676
dc.language pol pl
dc.title Opinia pacjentów na temat szczepień przeciw grypie pl
dc.title.alternative Patient's opinion about vaccination against influenza pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Szczepienia ochronne są najlepszym sposobem profilaktyki w walce z zachorowaniem na grypę sezonową. Szczepienia te nie tylko zmniejszają ryzyko zapadalności na grypę, ale przede wszystkim chronią przed jej ciężkim przebiegiem oraz powikłaniami groźnymi dla zdrowi i życia człowieka.Celem pracy było poznanie opinii pacjentów na temat szczepień przeciwko grypie sezonowej. Cele szczegółowe dotyczyły zidentyfikowania czynników wpływających na decyzję o szczepieniu lub jej braku oraz poznanie wiedzy pacjentów na temat grypy sezonowej.Badania przeprowadzono z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego, narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Grupą badawczą byli pacjenci oddziałów chorób wewnętrznych.Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że szczepienia przeciw grypie są mało popularne wśród ankietowanych. W nadchodzącym sezonie grypowym ponad połowa nie deklaruje chęci dokonania szczepień. Na decyzję o podjęciu szczepień największy wpływ mają zalecenia lekarza rodzinnego lub/i pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej orazgwarancja większej skuteczności szczepionki, a także jej niższa cena.W celu zwiększenia ilości szczepień przeciw grypie należy poszerzyć edukacjępacjentów o informacje ogólne na temat grypy sezonowej oraz skuteczności działania szczepień w zapobieganiu powikłań pogrypowych. pl
dc.abstract.en Immunizations are the best way to prevent spread of seasonal influenza. Apart from decreasing the risk of getting ill, vaccinations primarily protect against the severe way of suffering influenza.The aim of this study was to gather opinions of patients about vaccination against seasonal influenza. Specific objectives was related with identifying factors that persuade people to vaccinate themselves and to ask about their knowledge of seasonal flu.The study was conducted using the method of diagnostic survey, a research tool was a questionnaire. Study group were patients of internal medicine department, usually aged over 50 years.Based on the survey, it was found that influenza vaccinations are not popular among the respondents. In the coming flu season, more than half won't vaccinate themselves. Family doctor and / or nurse opinion have the big influence on patient decision, as well as lower price of vaccination.In order to increase the number of influenza vaccination patients should beeducating about effectiveness in preventing complications of influenza. pl
dc.subject.pl grypa, szczepienia ochronne, powikłania, edukacja, opinia pl
dc.subject.en influenza, immunizations, flu complications, education, opinion pl
dc.contributor.reviewer Bulanda, Małgorzata [SAP20000600] pl
dc.contributor.reviewer Kamińska, Alicja pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62054-67321 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)