Jagiellonian University Repository

Echokardiografia w praktyce klinicznej : standardy Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2007

pcg.skipToMenu

Echokardiografia w praktyce klinicznej : standardy Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2007

Show full item record

dc.contributor.author Kasprzak, Jarosław D. pl
dc.contributor.author Hoffman, Piotr pl
dc.contributor.author Płońska, Edyta pl
dc.contributor.author Szyszka, Andrzej pl
dc.contributor.author Braksator, Wojciech pl
dc.contributor.author Gackowski, Andrzej [SAP20002532] pl
dc.contributor.author Plewka, Michał pl
dc.contributor.author Drożdż, Jarosław pl
dc.contributor.author Gąsior, Zbigniew pl
dc.contributor.author Pruszczyk, Piotr pl
dc.contributor.author Klisiewicz, Anna pl
dc.contributor.author Kowalski, Mirosław pl
dc.contributor.author Podolec, Piotr [SAP20000862] pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T07:43:18Z
dc.date.available 2020-07-21T07:43:18Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175603
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Echokardiografia w praktyce klinicznej : standardy Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2007 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1142-1162 pl
dc.identifier.weblink https://www.mp.pl/kardiologiapolska/en/node/10757/pdf pl
dc.description.volume 65 pl
dc.description.number 9 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-07-21 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa