Jagiellonian University Repository

Śmiech i komizm. Dlaczego tak niepokoją.

pcg.skipToMenu

Śmiech i komizm. Dlaczego tak niepokoją.

Show full item record

dc.contributor.advisor Mróz, Piotr [SAP11012482] pl
dc.contributor.author Barwicki-Picheta, Dobrosław pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:19:05Z
dc.date.available 2020-07-20T20:19:05Z
dc.date.submitted 2011-11-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175142
dc.subject.other Śmiech, komizm, humor, Petr Zelenka pl
dc.title Śmiech i komizm. Dlaczego tak niepokoją. pl
dc.title.alternative Laugh and comicality. Why they are worrying pl
dc.type master pl
dc.abstract.en Work presents questions of comicality and laugh, which have been captivated on different surfaces – from the point of view of esthetics, sociology and philosophical anthropology. I will deal with in first chapter about comicality theoretical consideration. I will present the most importent theories, which emerge about comicality. I will group them and I will try to do some syntheses of them in order to find common point for question comicality. In next chapter, which will be devoted community of laugh, I will exert how soundly comicality, then also laugh, predefined is based about interpersonal attachment. I also will exert that it causes from one part, that attachments can be built due to laugh, but from other – that due to attachments exactly, which earlier have related, loudest laugh is it possible.Third chapter will be devoted laugh – and there will be part of work, which will be based about thought of philosophical anthropologist Helmuth Plessner. I will present phenomenon of laugh in it work part, I will find place of laugh on map of expressive human behavior and its exceptionality. I will indicate too it is distinguished in that from weeping and I will do the best to deconstruct moment of its eruption. Last chapter be belong for Petr Zelenka. I will observe – on base of his creation – as comicality is fabricated in practice. But such very peculiar comicality – strictly speaking, it isn't known from which if it is obliged to laugh. It's comicality very worrying, but strictly saying – humor, which is suspended somewhere between comicality and tragic nature. pl
dc.abstract.other Praca przedstawia zagadnienia komizmu i śmiechu, które zostały ujęte na różnych płaszczyznach – z punktu widzenia estetyki, socjologii i antropologii filozoficznej. W pierwszym rozdziale zajmę się teoretycznym rozważaniem na temat komizmu, przedstawię najdonioślejsze teorie, które powstały na temat komizmu, pogrupuję je i postaram się dokonać ich syntezy, by znaleźć punkt wspólny dla zagadnienia, jakim jest komizm. W kolejnym rozdziale, który będzie poświęcony wspólnocie śmiechu, wykażę, jak mocno komizm, a zatem i śmiech, uwarunkowany i oparty jest o więzi międzyludzkie; że z jednej strony sprawia, że więzi mogą się dzięki śmiechowi tworzyć, a z drugiej – że właśnie dzięki więziom, które wcześniej się zawiązały, możliwy jest tym głośniejszy śmiech. Trzeci rozdział poświęcony zostanie samemu śmiechowi – i będzie to część pracy, która zostanie oparta o myśl antropologa filozoficznego Helmutha Plessnera. Przedstawię w tej części pracy zjawisko śmiechu, jego wyjątkowość na mapie ekspresyjnych zachowań ludzkich, wskażę też, w czym odróżnia się od płaczu i postaram się zdekonstruować moment jego wybuchania. Ostatni rozdział należeć będzie już do Petra Zelenki – przyjrzę się, na podstawie jego twórczości – jak w praktyce wytwarza się komizm. Ale komizm bardzo specyficzny – a więc taki, z którego na dobrą sprawę nie wiadomo, czy powinno się śmiać. Komizm bardzo niepokojący, a ściślej mówiąc – humor, który jest zawieszony gdzieś między śmiesznością a tragicznością. pl
dc.subject.en Laugh, comicality, humor, Petr Zelenka pl
dc.contributor.reviewer Hańderek, Joanna [SAP11017895] pl
dc.contributor.reviewer Mróz, Piotr [SAP11012482] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61585-11021 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filozofia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)