Jagiellonian University Repository

Hazard on-line w UE: rynek wewnętrzny a uprawnienia dyskrecjonalne państw członkowskich

pcg.skipToMenu

Hazard on-line w UE: rynek wewnętrzny a uprawnienia dyskrecjonalne państw członkowskich

Show full item record

dc.contributor.advisor Kożuch, Małgorzata [SAP11016018] pl
dc.contributor.author Trojański, Kamil pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:17:53Z
dc.date.available 2020-07-20T20:17:53Z
dc.date.submitted 2011-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175123
dc.subject.other hazard, e-hazard, rynek wewnętrzny pl
dc.title Hazard on-line w UE: rynek wewnętrzny a uprawnienia dyskrecjonalne państw członkowskich pl
dc.title.alternative Online Gambling in the EU: the internal market and the discretionary power of member states pl
dc.type master pl
dc.abstract.en This dissertation deals with how the EU rules on the internal market affect the legal status of online gambling within the EU. Particular emphasis has been placed on the possibility for providers of online gambling services established within the EU of use of the freedom to provide services and freedom of establishment. This paper includes the analysis of the major rulings of the ECJ in this field. The court's findings were presented on the extent of the discretionary power of Member States wishing to restrict cross-border activities of such entities. This dissertation also includes reference to the regulation of e-gambling in Poland and the compliance of these rules within EU law. pl
dc.abstract.other Praca traktuje o tym, w jaki sposób przepisy unijne dotyczące rynku wewnętrznego wpływają na sytuację prawną hazardu internetowego na terenie UE. Szczególny nacisk położony został na możliwość korzystania ze swobody świadczenia usług oraz swobody przedsiębiorczości przez podmioty świadczące usługi hazardowe on-line, których siedziba znajduje się na terenie Unii. W pracy ma miejsce analiza najważniejszych orzeczeń ETS z omawianej dziedziny. Przedstawione zostały wnioski Trybunału na temat zakresu swobody, jaką dysponują państwa członkowskie chcąc ograniczać transgraniczną działalność takich podmiotów powołując się na ochronę wartości o charakterze nadrzędnym. Praca zawiera ponadto odniesienie do regulacji e-hazardu w Polsce oraz do zgodności tych przepisów z prawem unijnym. pl
dc.subject.en gambling, e-gambing, internal market pl
dc.contributor.reviewer Dudzik, Sławomir [SAP11014823] pl
dc.contributor.reviewer Kożuch, Małgorzata [SAP11016018] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61566-40113 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)