Jagiellonian University Repository

Antroponimia w powieści historycznej "Rycerz Chrystusowy" Marii Czeskiej-Mączyńskiej

pcg.skipToMenu

Antroponimia w powieści historycznej "Rycerz Chrystusowy" Marii Czeskiej-Mączyńskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Strycharska-Brzezina, Maria [SAP11003911] pl
dc.contributor.author Urbańska, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:16:48Z
dc.date.available 2020-07-20T20:16:48Z
dc.date.submitted 2011-10-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175106
dc.subject.other onomastyka, antroponimia, Maria Czeska-Mączyńska, św. Wojciech, "Rycerz Chrystusowy" pl
dc.title Antroponimia w powieści historycznej "Rycerz Chrystusowy" Marii Czeskiej-Mączyńskiej pl
dc.title.alternative Anthroponomy present in historical novel 'The Knight of Christ' by Maria Czeska-Mączyńska pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The topic of this paper is a linguistic and stylistic analysis of the names of human beings (anthroponomy) present in the novel ‘The Knight of Christ’ by Maria Czeska-Mączyńska.The paper also contains a theoretical introduction to onomatics and its literary function. The main body of the paper is preceded by a separate part pertaining to the historical background of the novel, its protagonist (Saint Adalbert) and its author, Maria Czeska-Mączyńska. pl
dc.abstract.other Przedmiotem pracy jest językowa i stylistyczna analiza nazw osobowych (antroponimów) występujących w powieści Marii Czeskiej-Mączyńskiej "Rycerz Chrystusowy". Praca zawiera też teoretyczne wprowadzenie w problematykę onomastyki i onomastyki literackiej. Część właściwą poprzedza rozdział historyczno - literacki poświęcony powieści, jej bohaterowi św. Wojciechowi i autorce Marii Czeskiej-Mączyńskiej. pl
dc.subject.en anthroponomy, onomatics, Maria Czeska-Mączyńska, saint Adalbert, ‘The Knight of Christ’, pl
dc.contributor.reviewer Kurek, Halina [SAP11008600] pl
dc.contributor.reviewer Strycharska-Brzezina, Maria [SAP11003911] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61549-1738 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)