Jagiellonian University Repository

Problem kary śmierci z uwzględnieniem dorobku polskiego.

pcg.skipToMenu

Problem kary śmierci z uwzględnieniem dorobku polskiego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Szlachta, Bogdan [SAP11013258] pl
dc.contributor.author Hebda, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:15:59Z
dc.date.available 2020-07-20T20:15:59Z
dc.date.submitted 2011-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175093
dc.subject.other Kara śmierci pl
dc.title Problem kary śmierci z uwzględnieniem dorobku polskiego. pl
dc.title.alternative The problem of the death penalty with regard Polish output. pl
dc.type master pl
dc.abstract.en Master's thesis under the title The problem of the death penalty with regard Polish output is an analysis of Polish achievements in the area of ​​death penalty issues under consideration at several levels as like as philosophical, theological, ethical, historical - legal and political. Master's thesis consists of five chapters with an emphasis on Polish acquis. pl
dc.abstract.other Praca pt. Problem kary śmierci z uwzględnieniem dorobku polskiego jest analizą w obszarze kwestii kary śmierci rozpatrywanej na kilku płaszczyznach tj. filozoficznej, teologicznej, etycznej, historyczno – prawnej oraz politycznej. Praca składa się z pięciu rozdziałów ze szczególnym naciskiem na polski dorobek prawny. pl
dc.subject.en Death penalty pl
dc.contributor.reviewer Rzegocki, Arkady [SAP11016328] pl
dc.contributor.reviewer Szlachta, Bogdan [SAP11013258] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61535-7503 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy politologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)