Jagiellonian University Repository

Адаптационные стратегии польского и русского переводов мультфильма „Cars”

pcg.skipToMenu

Адаптационные стратегии польского и русского переводов мультфильма „Cars”

Show full item record

dc.contributor.advisor Miakiszew, Władimir [SAP11016304] pl
dc.contributor.author Jasińska, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:15:44Z
dc.date.available 2020-07-20T20:15:44Z
dc.date.submitted 2011-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175089
dc.subject.other Adaptacja, domestykacja, polonizacja, rusyfikacja, lokalizacja. pl
dc.title Адаптационные стратегии польского и русского переводов мультфильма „Cars” pl
dc.title.alternative The strategies of Polish and Russian adaptation of the animated movie ‘Cars’. pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The foregoing thesis presents the strategies of Polish and Russian adaptation of the animated movie ‘Cars’. The author focused on presenting and analysing translation strategies leading towards the adaptation in both Polish and Russian languages. Also the history of Polish and Russian movie animation was introduced as an interesting addition, as well as the short history of Pixar Animation Studios. In the first part of the thesis theoretical background was presented, including the theory of translation. Subsequently, the title strategy – adaptation and its means of realisation were analysed, using such terms as ‘domestication’, ‘russification’, ‘polonisation’ or ‘localisation’.The second part of the thesis consists of analysis arranged in parallel. Both Russian and Polish versions of the translation were presented, including the author’s identification and commentary on every translation method used by the translator. The third part of the thesis includes the analysis of specific translation strategies.The last part of the thesis consist the evaluate linguistic quality of both translations. pl
dc.abstract.other Niniejsza praca magisterska poświecona jest Adaptacyjnym strategiom polskiego i rosyjskiego przekładu filmu animowanego Cars.Celem pracy było wykazanie i omówienie translatologicznych strategii, dzięki którym dokonuje się adaptacja przekładu w języku polskim i rosyjskim. Jako ciekawostkę przedstawiono zarys początków animacji filmowej w Polsce oraz w Rosji, a także historię powstania Pixar Animations Studios, które jest twórcą filmu animowanego „Cars”.W pierwszej – teoretycznej części pracy zaprezentowano teorię, która stanowi fundament analitycznej części materiału. Teoretyczny rozdział rozpoczyna się krótkim zarysem teorii przekładu. Następnie autor przechodzi do omówienia tytułowej strategii – adaptacji, i sposobów jej realizacji w przekładzie za pomocą takich pojęć jak: „udomowienie”, „rusyfikacja”, „polonizacja”, „lokalizacja”.Druga analityczna część pracy rozpoczyna się od prezentacji materiału, który składa się z równolegle ułożonej analizy polskiej i rosyjskiej wersji przekładu opatrzonej komentarzami z nazwą każdej translatologicznej techniki wykorzystanej przez tłumacza. Trzeci rozdział pracy poświęcony jest omówieniu technik, za pomocą których autorzy przekła W czwartym rozdziale pracy poddano ocenie jakość języka w obu przekładach oraz omówiono błędy językowe, które chociaż w niewielkiej ilości, jednak pojawiły się w obu przekładach.dów uzyskują efekt „udomowionego” tekstu. pl
dc.subject.en Adaptation, domestication, polonization, russification, localization. pl
dc.contributor.reviewer Pilarczyk, Ewelina [SAP11117944] pl
dc.contributor.reviewer Miakiszew, Władimir [SAP11016304] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61531-119392 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia rosyjska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)