Jagiellonian University Repository

Prawna problematyka ochrony zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych

pcg.skipToMenu

Prawna problematyka ochrony zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Iwańska, Barbara [SAP11014978] pl
dc.contributor.author Szydłowski, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:15:40Z
dc.date.available 2020-07-20T20:15:40Z
dc.date.submitted 2011-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175088
dc.subject.other Środowisko, Doświadczenia, Humanitarna, Ochrona, Zwierząt pl
dc.title Prawna problematyka ochrony zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych pl
dc.title.alternative Legal problems of animal protection with particular emphasis on animals used for experimental procedures pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The subject of this paper is primarily an analysis of current legal arrangements to protect the animals with particular emphasis on issues of legal protection of animals used in experimental procedures. The first chapter is introductory in nature. I describe in it basic principles and concepts for the entire system of environmental law. Chapter Two is dedicated to a brief presentation of legislation on animal protection. The third and crucial part of this essay is focused on protection of animals used for experiments. pl
dc.abstract.other Przedmiotem niniejszej pracy jest przede wszystkim analiza aktualnych rozwiązań prawnych mających na celu ochronę zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem prawnej problematyki ochrony zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający. Opisuję w nim podstawowe zasady i pojęcia dla całego systemu prawa ochrony środowiska. Rozdział drugi niniejszego opracowania poświęcony jest krótkiej prezentacji przepisów prawa dotyczących ochrony zwierząt. Trzecia i zasadnicza cześć pracy poświęcona jest zagadnieniom ochrony zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń. pl
dc.subject.en Environment, Experiment, Humanitarian, Protection, Animals pl
dc.contributor.reviewer Dudzik, Sławomir [SAP11014823] pl
dc.contributor.reviewer Iwańska, Barbara [SAP11014978] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61530-64804 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)