Jagiellonian University Repository

Skutki kryzysu finansowego 2007-2009 dla Unii Europejskiej i Polski

pcg.skipToMenu

Skutki kryzysu finansowego 2007-2009 dla Unii Europejskiej i Polski

Show full item record

dc.contributor.advisor Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.contributor.author Twardosz, Robert pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:15:36Z
dc.date.available 2020-07-20T20:15:36Z
dc.date.submitted 2011-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175087
dc.subject.other kryzys – nadzór – recesja – gospodarka pl
dc.title Skutki kryzysu finansowego 2007-2009 dla Unii Europejskiej i Polski pl
dc.title.alternative 2007-2009 financial crisis for the European Union and Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The main aim of the paper is to discuss analyze the economic consequences of financial crisis for the EU 2007-2009 and Polish. The paper discusses the causes of the crisis, the role of economic surveillance as a cause of the outbreak, as well as its reform with which we are now dealing in the European Union. The global economic crisis adversely affected the financial condition of the European Union and its institutions. The result is a dramatic increase in budget deficits of individual member states, the increase in the size of public debt and economic slowdown. Europe is uniting so before one of the most difficult tasks, which is fighting the effects of the crisis. As a result of this evolving situation, several European Union countries stood on the brink of bankruptcy and without solidarity throughout the Community will not be able to manage by themselves. pl
dc.abstract.other Podstawowym celem pracy jest analiza konsekwencji gospodarczych kryzysufinansowego 2007-2009 dla Unii Europejskiej i Polski. W pracy omówione zostały przyczyny wybuchu kryzysu, rola nadzoru gospodarczego jako przyczyna wybuchu, a także jego reforma z którą mamy obecnie do czynienia w Unii Europejskiej. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy wpłynął negatywnie na kondycje finansową państw Unii Europejskiej i jej instytucji finansowych. Wynikiem tego jest skokowy wzrost deficytów budżetowych poszczególnych państw członkowskich, wzrost wielkości zadłużenia publicznego oraz spowolnienie gospodarcze. Jednocząca się Europa staje więc przed jednym z najtrudniejszych zadań, którym jest walka ze skutkami kryzysu. W wyniku tak rozwijającej się sytuacji, wiele państw Unii Europejskiej stanęło na granicy bankructwa i bez solidarności całej Wspólnoty nie będą w stanie sobie same poradzić. pl
dc.subject.en crisis - supervision - recession - economy pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61529-63503 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)