Jagiellonian University Repository

Wolontariusze w instytucjach kultury. Prawo, zarządzanie, organizacja. Przykładowe rozwiązania Małopolskiego Instytutu Kultury.

pcg.skipToMenu

Wolontariusze w instytucjach kultury. Prawo, zarządzanie, organizacja. Przykładowe rozwiązania Małopolskiego Instytutu Kultury.

Show full item record

dc.contributor.advisor Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.author Kosmalska, Kamila pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:14:40Z
dc.date.available 2020-07-20T20:14:40Z
dc.date.submitted 2011-10-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175072
dc.language pol pl
dc.title Wolontariusze w instytucjach kultury. Prawo, zarządzanie, organizacja. Przykładowe rozwiązania Małopolskiego Instytutu Kultury. pl
dc.title.alternative Volunteers in cultural institutions. Regulations, organization, management. Sample solutions of the Malopolska Institute of Culture pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest analiza procesu zarządzania wolontariuszami w instytucjach kultury oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czym charakteryzuje się wolontariat w kulturze i jakie korzyści może przynieść obydwu stronom? W tym celu konieczne było przyjrzenie się jego uregulowaniom prawnym i zdefiniowanie pozycji, jaką zajmuje we współczesnym planie polityczny oraz próba uporządkowania wiedzy na temat poszczególnych etapów współpracy z wolontariuszami. Dodatkowo dla ukazania tzw. dobrych praktyk, przeprowadzono case study programu wolontariackiego Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Uzyskane na tej podstawie informacje, pozwoliły na wysnucie wniosku, iż dla efektywnej współpracy instytucji kultury z wolontariuszami, kluczowe jest staranne planowanie oraz zastosowanie wszystkich elementów cyklu współpracy, przy jednoczesnym wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi i traktowaniu jako zamkniętej całości. pl
dc.abstract.en The main aim of this master work is to analyze the process of volunteer management in cultural institutions and finding out the answer to the question: what are the specifics of cultural volunteering and what are the benefits of it for both sites? For that purpose I had to analyze its law regulations and define its position in current political plan, and then - tried to order all the knowledge about each stage of cooperation with volunteers. Furthermore, as an example of so called "good practice", there has been a case study research of volunteer program in the Małopolska Institute of Culture in Cracow. All the gained information led to a conclusion, that the key for an effective cooperation between cultural institutions and volunteers is a careful planning and adopting all the elements of partnership cycle, while simultaneously using adequate methods and implements and treating it as an integrated process. pl
dc.subject.pl INSTYTUCJA – KULTURA – ORGANIZACJA – WOLONTARIUSZ – ZARZĄDZANIE pl
dc.subject.en CULTURAL INSTITUTIONS – MANAGEMENT – ORGANIZATIONS - VOLUNTEER pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61511-62862 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)