Jagiellonian University Repository

Żywot człowieka tańczącego na podstawie wybranych bohaterów filmowych

pcg.skipToMenu

Żywot człowieka tańczącego na podstawie wybranych bohaterów filmowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Syska, Rafał [SAP11017926] pl
dc.contributor.author Wańtuch, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:12:05Z
dc.date.available 2020-07-20T20:12:05Z
dc.date.submitted 2011-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175031
dc.subject.other taniec, film taneczny, bohater filmowy pl
dc.title Żywot człowieka tańczącego na podstawie wybranych bohaterów filmowych pl
dc.title.alternative Dancing Man's life based on chosen film heroes pl
dc.type master pl
dc.abstract.en Dancing Man’s life based on chosen film heroes.The aim of this paper is to analyse dancing film heroes and the influence of dance on the form and issues of a film The main theme concentrates on the role which dance plays in different life moments, begining from childhood, then youth, while building the relationship with others, starting job and learning how to express the emotions to the moment of death. The background of this analysys is based on cultural dance contexts and the way of presenting dance by the film medium. To show an image of dance in film the author used both dance films where dance is the main subject and films based on stories just related to dance theme. There are some films where there are a lot of dance movements and others where there are only few minutes of dance scenes. Among dance heroes which are taken into consideration in this thesis there are professional dancers, amateurs and people who are not interested in dance but in whose life dance plays a special role . pl
dc.abstract.other Celem pracy jest analiza filmowych postaci praktykujących taniec oraz wpływ tańca na formę filmową i poruszane w kinie tematy. Poszczególne rozdziały poruszają temat roli tańca na różnych etapach życia człowieka, poczynając od dzieciństwa, przez okres młodości, tworzenia związku z drugim człowiekiem, podejmowanie pracy zawodowej, wyrabiania umiejętności wyrażania własnych emocji aż do chwili śmierci. W pracy uwzględniony zostanie zarówno kontekst kulturowy tańca w różnym czasie i kręgach kulturowych, jak również sposób obrazowania tańca za pomocą medium kina, wynikający z konwencji filmowych W celu uczynienia obrazu tańca w kinie jak najbardziej wyrazistym, wykorzystane zostały przykłady zarówno filmów stricte tanecznych, gdzie taniec staje się głównym tematem filmu, jak i fabuły osnute wokół wątków tanecznych. Pod uwagę wzięte zostały filmy, w których główni bohaterowie zajmują się tańcem zawodowo, są amatorami lub pasjonatami, jak również osobami kompletnie z tańcem niezwiązanymi, dla których taniec w pewnym momencie życia nabiera szczególnego znaczenia. Wśród omówionych filmów będą zatem zarówno takie, gdzie znajduje się bardzo wiele tańca, jak również filmy zawierające pojedyncze, kilkuminutowe sceny taneczne. Wybrane na potrzeby tej analizy dzieła to zarówno obrazy pełnometrażowe, należące do kina głównego nurtu, ale też krótkie metraże będące przykładem kina autorskiego, bowiem kryterium doboru stanowił sam taniec obecny w obrazach filmowych. W każdym z wybranych filmów otrzymujemy pewną wizję życia człowieka oraz roli, jaką pełni w nim taniec. pl
dc.subject.en dance, dance film, film hero pl
dc.contributor.reviewer Radkiewicz, Małgorzata [SAP11017374] pl
dc.contributor.reviewer Syska, Rafał [SAP11017926] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61469-17892 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)