Jagiellonian University Repository

Kognitywne radiowe sieci Ad-Hoc i ich projektowanie

pcg.skipToMenu

Kognitywne radiowe sieci Ad-Hoc i ich projektowanie

Show full item record

dc.contributor.advisor Martyna, Jerzy [SAP11008440] pl
dc.contributor.author Atras, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:11:57Z
dc.date.available 2020-07-20T20:11:57Z
dc.date.submitted 2011-10-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175029
dc.subject.other radio kognitywne, sieci ad hoc, kognitywne sieci radiowe, zarządzanie spektrum, protokoły routingu pl
dc.title Kognitywne radiowe sieci Ad-Hoc i ich projektowanie pl
dc.title.alternative Cognitive radio ad hoc networks and their design pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The increasing demands for radio frequencies enforces the creation of intelligent management forms that taking care of rare spectrum resources. Cognitive radio technology is supposed to be used in wireless networks to lift the current restrictions, by increasing the efficiency of spectrum use, by opportunistic exploitation of the available radio waves. The aim of this paper is to present the basic properties of cognitive radio networks and pay particular attention to the benefits of their implementation. Subsequent chapters present basic definitions, cognitive radio networks architecture and common functions of spectrum management. Description of the technical aspects of cognitive networking, especially in the context of routing, is extended by the description of the application that using game theory to analyze the physical layer algorithms for cognitive radio networks, focused on adaptive selection of frequencies, ensuring interference avoidance. pl
dc.abstract.other Rosnące zapotrzebowanie na częstotliwości radiowe wymusza tworzenie inteligentnych form zarządzania rzadkimi zasobami widma. Technologa radia kognitywnego, stosowana w sieciach bezprzewodowych ma pomóc w zniesieniu obecnych ograniczeń, poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania widma, poprzez oportunistyczną eksploatację dostępnych fal radiowych. Celem niniejsze pracy jest prezentacja podstawowych własności kognitywnych sieci radiowych oraz zwrócenie szczególnej uwagi na korzyści płynące z ich wdrażania. Kolejne rozdziały przybliżają podstawowe definicje, architekturę kognitywnych sieci radiowych oraz podstawowe funkcje zarządzania widmem. Opis technicznych aspektów tworzenia sieci kognitywnych, zwłaszcza w kontekście trasowania, poszerzony jest opisem aplikacji, wykorzystującej teorię gier do analizy algorytmów warstwy fizycznej kognitywnych sieci radiowych, skoncentrowanym na adaptacyjnym wyborze częstotliwości, zapewniającym połączeniom unikanie interferencji. pl
dc.subject.en cognitive radio, ad hoc networks, cognitive radio networks, spectrum management, routing protocols pl
dc.contributor.reviewer Skomorowski, Marek [SAP11008943] pl
dc.contributor.reviewer Martyna, Jerzy [SAP11008440] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61467-165 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)