Jagiellonian University Repository

Wolność w myśli Alexisa de Tocqueville'a.

pcg.skipToMenu

Wolność w myśli Alexisa de Tocqueville'a.

Show full item record

dc.contributor.advisor Malczewski, Jacek [SAP11018818] pl
dc.contributor.author Kubat, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:11:46Z
dc.date.available 2020-07-20T20:11:46Z
dc.date.submitted 2011-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175026
dc.subject.other wolność, Tocqueville, równość pl
dc.title Wolność w myśli Alexisa de Tocqueville'a. pl
dc.title.alternative Freedom in Alexis de Tocqueville's thought. pl
dc.type master pl
dc.abstract.en Alexis de Tocqueville was a political French thinker, who lived in the first half of the nineteenth century. In his greatest work "Democracy in America" he analysed American society. He noticed that aristocratic system would be soon replaced by a democratic one. He was convinced that the coming of social equality is inevitable. In relation to this conviction he tried to answer one question while writing the work: how society of equal chances is able to maintain freedom. His whole political thought is based on such values as dignity, virtue and freedom. However, he especially valued freedom. If there is a situation, when balance between freedom and equality is upset, or when equality gains advantage in a society, then freedom is endangered. Dangers that threaten such country are democratic despotism or tyranny, centralization, excessive individualism and many other. There are means which could serve as protection of freedom: the freedom to associate, the freedom of speech, religion (especially based on dogmats), local freedom and the many other institutional solutions. Tocqueville is nowadays a very respected author, as many of his analyses are very accurate. pl
dc.abstract.other Alexis de Tocqueville był francuskim myślicielem politycznym żyjącym w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku. W swoim największym dziele "O demokracji w Ameryce" zawarł analizę amerykańskiego społeczeństwa. Zauważył on, że ustrój arystokratyczny zostanie zastąpiony nowym, demokratycznym. Był przekonany, że związany z tą zmianą "pochód równości" jest nieunikniony. W związku z tym podczas pisania swojej pracy starał się odpowiedzieć na następujące pytanie: Jak w społeczeństwie równych możliwości możliwe jest zachowanie wolności. Głównymi wartościami, na których oparł całą swoją myśl polityczną, są godność człowieka, jego cnota oraz wolność. Jednak szczególnym uwielbieniem darzył właśnie wolność. Kiedy dojdzie do sytuacji, gdy zostanie zachwiana równowaga pomiędzy wolnością a równością, gdy w danym społeczeństwie przewagę osiągnie równość, to wówczas wolność będzie zagrożona. Niebezpieczeństwa, jakie grożą wówczas temu państwu to tyrania większości, despotyzm demokratyczny, centralizacja, nadmierny indywidualizm i wiele innych. Środki, które mogą służyć ochronie wolności to przede wszystkim obyczaje, wolność zrzeszania się, wolność słowa, religia (szczególnie oparta na dogmatach), wolności gminne i liczne rozwiązania instytucjonalne. Tocqueville jest obecnie bardzo cenionym autorem, gdyż wiele z jego analiz okazało się nad wyraz trafne. pl
dc.subject.en freedom, Tocqueville, equality pl
dc.contributor.reviewer Chojnicka, Krystyna [SAP11007165] pl
dc.contributor.reviewer Malczewski, Jacek [SAP11018818] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61464-120531 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)