Jagiellonian University Repository

Sztuka wokalna w ujęciu Jana Galla. Wybrane zagadnienia z zakresu publicystyki i praktyki kompozytorskiej.

pcg.skipToMenu

Sztuka wokalna w ujęciu Jana Galla. Wybrane zagadnienia z zakresu publicystyki i praktyki kompozytorskiej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Suchowiejko, Renata [SAP11016790] pl
dc.contributor.author Walicka, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:10:54Z
dc.date.available 2020-07-20T20:10:54Z
dc.date.submitted 2011-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175012
dc.language pol pl
dc.title Sztuka wokalna w ujęciu Jana Galla. Wybrane zagadnienia z zakresu publicystyki i praktyki kompozytorskiej. pl
dc.title.alternative Vocal arts in depiction of Jan Gall. Selected isuues in the field of journalism and compositional practice. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Opracowanie zawiera wiadomości na temat Jana Galla – polskiego kompozytora i publicysty, działającego na przełomie XIX i XX wieku. Ujęto w nim główne zagadnienia, jakie poruszał w swych wypowiedziach na łamach prasy, ze szczególnym uwzględnieniem poglądów na temat sztuki wokalnej. Został tu również scharakteryzowany zbiór pieśni opracowanych przez Jana Galla, zatytułowany: "Pieśni polskie na chór męski" oraz ogólnie omówiony całokształt twórczości chóralnej kompozytora. Na końcu pracy zamieszczony jest aneks, zawierający pełną treść recenzji jego autorstwa, opublikowanych w „Wieku Nowym” w latach 1903-1904, zachowanych w krakowskich bibliotekach. pl
dc.abstract.en The elaboration contains the information concerning Jan Gall- Polish composer and journalist, who was active at the turn of 18th and 19th century. It encapsulates mainly issues, which were brought up by Gall in his speeches in the press, comprising particularly his views on vocal art. Moreover, Gall's collection of songs has been characterized, under the name of  "Pieśni polskie na chór męski" and the overall choral work of the composer. At the end of the research an appendix has been included containing  whole essence of Gall's reviews, published in :Wiek nowy" in years 1903-1904, available in libraries of Cracow. pl
dc.subject.pl Jan Gall, sztuka wokalna, publicysta pl
dc.subject.en Jan Gall, vocal arts, journalist pl
dc.contributor.reviewer Łopatowska-Romsvik, Dagmara [SAP13037325] pl
dc.contributor.reviewer Suchowiejko, Renata [SAP11016790] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61450-28898 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.fieldofstudy muzykologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)