Jagiellonian University Repository

Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej wpływ na wizerunek firmy na przykładzie koncernu BP

pcg.skipToMenu

Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej wpływ na wizerunek firmy na przykładzie koncernu BP

Show full item record

dc.contributor.advisor Fryzeł, Barbara [SAP11018183] pl
dc.contributor.author Nowak, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:10:50Z
dc.date.available 2020-07-20T20:10:50Z
dc.date.submitted 2011-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175011
dc.subject.other BP – ekologia – koncern paliwowy– społeczna odpowiedzialność biznesu – wizerunek firmy pl
dc.title Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej wpływ na wizerunek firmy na przykładzie koncernu BP pl
dc.title.alternative Social responsibility of business and its impact on company image based on the example of BP pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.en In today's business, issues related to sustainable development and social responsibility of business play an increasingly important role. One of the major topics highlighted by the idea of social responsibility of business is to protect natural environment. The reasons of this "ecological trend", which can be observed in businesses, are the steadily tightened regulations regarding environmental protection as well as increasing ecological expectations of consumers.The purpose of this thesis was to see if and how the proecological and prosocial actions taken by a company affect its image. The thesis is based on the example of BP concern, analyzing how it is evaluated by Polish consumers. An attempt was made at diagnosing as to how "profitable" pro-ecological actions are to the company, what benefits they provide and what their meaning is during the time of crisis, which struck BP after the disaster in the Gulf of Mexico in April 2010.The research presented in this paper applies quantitative method - the questionnaire has been filled in by 97 people.The results show that a vast majority of respondents believe that fuel concerns should engage in actions aimed at protecting the natural environment. Whereas, such activity has rather little effect on the drivers' choice of the brand of gas stations, whose services they use daily.However, the research carried out show that involvement of companies in pro-ecological and pro-social activity, although may not always be noticed by consumers, defi-nitely is desired by them and assessed positively. pl
dc.abstract.other Abstrakt. We współczesnym biznesie coraz ważniejszą rolę odgrywają zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jednym z głównych tematów poruszanych przez ideę społecznej odpowiedzialności biznesu jest ochrona środowiska naturalnego. Przyczyną tego „ekologicznego trendu”, który obserwujemy w przedsiębiorstwach, są zarówno stale zaostrzane przepisy ochrony środowiska, jak i rosnące ekologiczne oczekiwania konsumentów.Celem niniejszej pracy było zbadanie czy i jak działania proekologiczne i prospołeczne podejmowane przez firmę wpływają na jej wizerunek. Pracę oparto na przykładzie koncernu BP analizując, w jaki sposób jest on oceniany przez polskich konsumentów. Podjęto próbę diagnozy, na ile działania proekologiczne „opłacają się” firmie, jakie przynoszą korzyści, oraz jakie jest ich znaczenie w sytuacji kryzysu, którym dla koncernu BP była katastrofa w Zatoce Meksykańskiej w kwietniu 2010 roku.W przedstawionych w niniejszej pracy badaniach posłużono się metodą ilościową – kwestionariusz ankiety wypełniło 97 osób.Wyniki badań wykazały, iż znacząca większość ankietowanych uważa, że koncerny paliwowe powinny angażować się w działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Natomiast działalność taka ma raczej niewielkie znaczenie, jeśli chodzi o wybór marki stacji paliw, z której usług na co dzień korzystają kierowcy.Przeprowadzone badania wskazują jednak, że zaangażowanie firm w działalność proekologiczną i prospołeczną, choć może nie zawsze zauważane przez konsumentów, z pewnością jest przez nich pożądane i pozytywnie oceniane. pl
dc.subject.en BP – ecology – fuel concern – social responsibility of business – company image pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Fryzeł, Barbara [SAP11018183] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61448-24924 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)