Jagiellonian University Repository

Kreowanie wizerunku marki pracodawcy w mediach społecznościowych

pcg.skipToMenu

Kreowanie wizerunku marki pracodawcy w mediach społecznościowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.author Michalik, Marlena pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:10:05Z
dc.date.available 2020-07-20T20:10:05Z
dc.date.submitted 2011-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174999
dc.subject.other marketing – marketing personalny – marketing w social media – marka – wizerunek – kreowanie wizerunku – media społecznościowe pl
dc.title Kreowanie wizerunku marki pracodawcy w mediach społecznościowych pl
dc.title.alternative Employer branding in social media pl
dc.type master pl
dc.abstract.en In this work I’ve presented tools for building a brand of Employer in social media, and also importance of employers brands in social media.The work consists of four chapters. In the first approximation it’s taken to marketing concepts and elements of which it consists. Presented role in the company and the essence of marketing management. At the end I’ve analyzed issue of personnel marketing.The second chapter is devoted on the role and functions of the image (brand). In the first part of this chapter it’s discuss the issue of the brand, it’s values and role. In the second part of this chapter I’ve moved question it’s role an employer brand in the market.The third chapter is devoted entirely to social media. It is explaining this concept, the history of the formation of an approximation social networking sites. I present here also the largest and most popular social networking sites. The last section applies to blogs, through which employers can create their experts image.The fourth chapter concerns in the first part of the methodology - and aims to present selected research tool. Then I’ve presented the results of the study, then their analysis and conclusions drawn. pl
dc.abstract.other W niniejszej pracy zostały przedstawione narzędzia pozwalające na budowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych, a także znaczenie marki Pracodawcy w social media.Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym podejmuje się przybliżenia pojęcia marketingu oraz elementów z jakich się składa. Przedstawiam jego rolę w firmie i istotę. Na końcu poruszam zagadnienie marketingu personalnego.Rozdział drugi został poświęcony roli i funkcjom jakie pełni marka. W pierwszej części rozdziału omawiam zagadnienie marki, jej wartości i roli. W drugiej części tego rozdziału poruszam zagadnienie roli jaką pełni marka pracodawcy na rynku.Trzeci rozdział w całości poświęcony został mediom społecznościowym. Zajmuje się wyjaśnianiem tego pojęcia, przybliżeniem historii powstawania witryn społecznościowych. Przedstawiam tu również największe i najpopularniejsze portale społecznościowe. Ostatni podrozdział dotyczy blogów, za pomocą których Pracodawcy mogą kreować swój wizerunek ekspertów. Rozdział czwarty dotyczy w pierwszej części metodologii – przedstawiam cele i wybrane narzędzie badawcze. Następnie zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych badań, a następnie ich analiza i wyciągnięte wnioski. pl
dc.subject.en Keywords: marketing - personal marketing - social media marketing - brand - an image - creating the image - social media pl
dc.contributor.reviewer Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61436-116777 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)