Jagiellonian University Repository

Ocena jakości snu oraz zachowań żywieniowych studentów fizjoterapii.

pcg.skipToMenu

Ocena jakości snu oraz zachowań żywieniowych studentów fizjoterapii.

Show full item record

dc.contributor.advisor Mańko, Grzegorz [SAP20011798] pl
dc.contributor.author Bursztyński, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:10:01Z
dc.date.available 2020-07-20T20:10:01Z
dc.date.submitted 2011-10-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174998
dc.subject.other SŁOWA KLUCZOWE: sen, deficyt snu, chronotyp, zachowania żywieniowe pl
dc.title Ocena jakości snu oraz zachowań żywieniowych studentów fizjoterapii. pl
dc.title.alternative Sleepness quality astimation and eating behaviours of physiotherapy students. pl
dc.type master pl
dc.abstract.en INTRODUCTION: Sleep is a pillar of health and a mechanism which enables to regenerate our bodies. The aim of this paper is to describe the parameters of sleep in terms of its quantity and quality as well as assessment of eating behavior of the study group.Material and Methods: The study was conducted in a group of 97 second year physiotherapy students of Jagiellonian University. For the sleep evaluation a standard set of questions prepared by the Department of Ergonomics and Effort Physiology of CMUJ was used. A questionnaire TFEQ 18-R was used to determine the dietary behavior. The chronotype of the study group was determined on the basis of the Chronotype Questionnaire (H. Ogińska, 1994).Results: Sleep deficit has been identified in students independent of gender. The prevalence of sleep disorders has been compared. A statistically significant relationship between eating behavior and chronotype has been stated.Conclusions: Students are a group particularly vulnerable to lack of sleep. Individuals with an evening chronotype experience in their daily life larger deficit of sleep and more frequent sleeping problems. A conscious control of eating habits measured by the scale of CR (cognitive restraint) shows statistically significant correlations with a tendency of chronotype to morningness. EE (emotional eating) on the border of statistical significance correlate with sleep deficiency. pl
dc.abstract.other WSTĘP: Sen jest filarem zdrowia i mechanizmem umożliwiającym regenerację naszych organizmów. Celem niniejszej pracy jest opisanie parametrów snu pod względem jego ilości i jakości oraz ocena zachowań żywieniowych badanej grupy. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono w grupie 97 studentów drugiego roku fizjoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do oceny cech snu wykorzystano zestaw pytań używany standardowo w Zakładzie Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego CMUJ. Do określenia zachowań żywieniowych użyto kwestionariusza TFEQ 18-R. Chronotyp badanych określono na podstawie Kwestionariusza Chronotypu (H. Ogińska, 1994).WYNIKI: Stwierdzono występowanie deficytu snu u studentów niezależnego od różnic płci. Porównano częstość występowania zaburzeń snu. Stwierdzono statystycznie istotne związki między zachowaniami żywieniowymi a chronotypem. Wnioski: Studenci są grupą szczególnie narażoną na niedobór snu. Osoby o chronotypie wieczornym doświadczają w życiu codziennym większego deficytu snu i częstszych problemów ze snem. Świadome kontrolowanie spożywania pokarmów mierzone skalą CR (cognitive restraint) wykazuje istotne statystycznie korelacje ze skłonnością chronotypu do „poranności”. Emocjonalne zachowania żywieniowe EE (emotional eating) na granicy statystycznej istotności korelują z niedoborem snu. pl
dc.subject.en KEY WORDS: sleep, sleep deficit, chronotype, eating behavior pl
dc.contributor.reviewer Schlegel-Zawadzka, Małgorzata [SAP20000407] pl
dc.contributor.reviewer Mańko, Grzegorz [SAP20011798] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61435-39142 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)