Jagiellonian University Repository

Analiza wdrożenia i efektywności metodyki prowadzenia projektów Scrum na przykładzie stworzenia strony internetowej

pcg.skipToMenu

Analiza wdrożenia i efektywności metodyki prowadzenia projektów Scrum na przykładzie stworzenia strony internetowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Flasiński, Mariusz [SAP11011954] pl
dc.contributor.author Walankiewicz, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:09:16Z
dc.date.available 2020-07-20T20:09:16Z
dc.date.submitted 2011-11-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174986
dc.subject.other metodyka Scrum, zwinne metodyki zarządzania projektami, Agile pl
dc.title Analiza wdrożenia i efektywności metodyki prowadzenia projektów Scrum na przykładzie stworzenia strony internetowej pl
dc.title.alternative Analysis of the implementation and effectiveness of the Scrum project management methodology based on the example of developing a website pl
dc.type master pl
dc.abstract.en This paper was based on theoretical project management knowledge as well as on the experience gained throughout the process of implementing agile project management techniques (Scrum) in a real-life software development project.The purpose of this thesis is an analysis of the implementation process of a new work model as well as verification of its effectiveness for the project. This paper presents the most crucial rules, roles and artifacts of this methodology, observations and conclusions about the implementation method and adaptation of the company to the unknown system.The paper states that implementing agile project management techniques such as Scrum improves the effectiveness and quality of work thus improving the execution of IT projects. pl
dc.abstract.other Praca została stworzona na podstawie doświadczeń oraz spostrzeżeń poczynionych podczas studium przypadku wdrożenia zwinnej metodyki zarządzania projektami Scrum w realnym projekcie informatyczny, a także w oparciu o teoretyczne źródła wiedzy z zakresu zarządzania projektami informatycznymi. Celem pracy jest analiza procesu wdrożenia nowego modelu pracy oraz weryfikacja efektywności i adekwatności metodyki wykorzystanej do realizacji wybranego projektu. Przedstawia opis najważniejszych zasad, ról oraz artefaktów metodyki, jak i również spis spostrzeżeń oraz wniosków dotyczących sposobu implementowania zasad metodyki, a także adaptacji firmy do nieznanego wcześniej systemu działania. Tezą stawianą w pracy jest twierdzenie, że zastosowanie zwinnej metodyki Scrum pomoże usprawnić proces realizacji projektu informatycznego, dzięki czemu wzroście efektywność i jakość pracy zespołu, w porównaniu do projektów, prowadzonych z wykorzystaniem kaskadowego modelu pracy. Studium przypadku wdrożenia Scrum'a do firmy, na przykładzie rzeczywistego projektu, pozwoli odpowiedzieć również na pytania: Czy uda się pomyślnie zaimplementować Scrum'a, a tym samym zmienić tryb pracy firmy, która nie wykorzystywała nigdy wcześniej zwinnych metodyk zarządzania projektami? W jakim stopniu specyfika firmy i prowadzonych przez nią projektów będzie miała wpływ na powodzenie przedsięwzięcia? Czy zastosowanie wybranej metodyki przyciesie wymierne korzyści firmie? Czy doświadczenia po wdrożeniu Scrum'a zachęcą firmę do wykorzystywania tej metodyki przy realizacji kolejnych projektów?Drugi rozdział pracy opisuje metodykę Scrum: przedstawia historię jej powstania oraz teorie, na których bazuje, prezentuje przebieg realizacji projektu, a także charakteryzuje role, ograniczenia czasowe i artefakty wykorzystywane w metodyce. Rozdział trzeci definiuje model pracy wykorzystywany uprzednio przez firmę do prowadzenia projektów, przedstawia największe problemy organizacji określone podczas przeprowadzonego audytu, opisuje projekt oraz przedstawia uzasadnienia wybrania metodyki Scrum do jego realizacji. Kolejną część stanowi analiza przebiegu projektu, w której określone są role przydzielone osobom zaangażowanym w projekt, przedstawione wykorzystywane narzędzia ułatwiające zarządzanie procesem, opisane działania i napotykane problemy podczas realizacji projektu. Rozdział piąty skupia się na ocenie wdrożenia metodyki, określa zrealizowane elementy, weryfikuje wpływ Scrum na rozwiązanie problemów firmy, definiuje największe błędy popełnione w trakcie wdrażania nowego modelu pracy. Ostatni rozdział podsumowuje spostrzeżenia oraz wnioski zawarte w pracy, a także odpowiada na pytania postawione w tezie. pl
dc.subject.en Scrum methodology, Agile Project Management Methodology, Agile pl
dc.contributor.reviewer Jurek, Janusz [SAP11015096] pl
dc.contributor.reviewer Flasiński, Mariusz [SAP11011954] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61422-61092 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy elektroniczne przetwarzanie informacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)