Jagiellonian University Repository

Rząd Leszka Millera a publikacje dzienników na temat afer w latach 2001-2004. Próba analizy wpływu na wyniki badania opinii publicznej.

pcg.skipToMenu

Rząd Leszka Millera a publikacje dzienników na temat afer w latach 2001-2004. Próba analizy wpływu na wyniki badania opinii publicznej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Cieślik, Agnieszka [SAP11017463] pl
dc.contributor.author Krawczyk, Grzegorz pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:08:53Z
dc.date.available 2020-07-20T20:08:53Z
dc.date.submitted 2011-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174980
dc.subject.other Miller afery Rywin wyborcza sondaż pl
dc.title Rząd Leszka Millera a publikacje dzienników na temat afer w latach 2001-2004. Próba analizy wpływu na wyniki badania opinii publicznej. pl
dc.title.alternative Attempt to analyze the impact publications about the scandals in 2001-2004 on the results of opinion polls of Leszek Miller`s government. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.en Author explains what kind of impact on the popularity of Prime Minister Leszek Miller, his government and the party were to press releases and the detection of many political and financial scandals by journalists. The author uses descriptive research method, involving the analysis of surveys of support, party preferences, as well as confidence in the individual politicians from September 2001 to May 2004. In his research the author uses three polish dailies published: "Rzeczpospolita", "Gazeta Wyborcza" and "Trybuna". pl
dc.abstract.other W swojej pracy autor wyjaśnia jaki wpływ na popularność premiera Leszka Millera, a także rządu i partii miały publikacje prasowe i wykrycie wielu afer politycznych i finansowych przez dziennikarzy. W tym celu autor wykorzystuje metodę badania opisowego, polegającą na analizie sondaży poparcia, preferencji partyjnych, a także zaufania do poszczególnych polityków od września 2001 roku do maja 2004. W swoich badaniach autor wykorzystuje publikacje trzech ogólnopolskich dzienników: "Rzeczpospolitej", "Gazety Wyborczej" i "Trybuny". pl
dc.subject.en Prime Minister Miller scandal journalist pl
dc.contributor.reviewer Hodalska, Magdalena [SAP13014183] pl
dc.contributor.reviewer Cieślik, Agnieszka [SAP11017463] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61415-78577 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)