Jagiellonian University Repository

Przemiany pamięci o Schindlerjuden

pcg.skipToMenu

Przemiany pamięci o Schindlerjuden

Show full item record

dc.contributor.advisor Worek, Barbara [SAP11117583] pl
dc.contributor.author Maj, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:08:46Z
dc.date.available 2020-07-20T20:08:46Z
dc.date.submitted 2011-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174978
dc.language pol pl
dc.title Przemiany pamięci o Schindlerjuden pl
dc.title.alternative The changes of Schindlerjuden memory pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przemiany Pamięci o Schindlerjuden to praca o charakterze badawczym poświęcona funkcjonowaniu pamięci o Żydach, ocalonych podczas okupacji niemieckiej na skutek pracy w Fabryce Oskara Schindlera. Zwrócono uwagę na kreację zróżnicowanych narracji o wyodrębnionej grupie z uwzględnieniem aktywnym aktorów społecznych w procesie komunikacji. Wykorzystano metodologię teorii ugruntowanej wraz z zakładana triangulacją danych, co pozwoliło na zilustrowanie procesu pamiętania począwszy od pamięci indywidualnej, zbiorowej, społecznej po kulturową. Wyodrębniono najważniejsze czynniki kształtujące pamięć w poszczególnych wymiarach, aby wskazać jej zmienny charakter oraz zdiagnozować współczesny poziom funkcjonowania. pl
dc.abstract.en The changes of the memory of the Schindlerjuden is a research dedicated to the cultivation of the memory of Jews, survived during the Nazis occupation in accordance to their employment in Oscar Schindler's Factory. It is focused on varies narrations of the separated group taking into consideration social actors in the process of communication. The Grounded Theory was used with triangular of the dates to illustrate the process of memorizing, starting with individual memory, collective, social, to cultural. The particular factors were found creating memory of the certain dimensions to show its variable nature and to diagnose the temporary level of its existence. pl
dc.subject.pl pamięć zbiorowa,pamięć społeczna, pamięć kulturowa, Schindlerjuden, , metodologia teorii ugruntowanej. pl
dc.subject.en collective memory, social memory, cultural memory,Schindlerjuden, The Grounded Theory pl
dc.contributor.reviewer Sagan, Adam [SAP11116872] pl
dc.contributor.reviewer Worek, Barbara [SAP11117583] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61413-69117 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)