Jagiellonian University Repository

Computer-Mediated Communication: an analysis of the formal aspects and content of CMC in man-to-man and man-to-machine communication in the 2008 edition of the Loebner Contest

pcg.skipToMenu

Computer-Mediated Communication: an analysis of the formal aspects and content of CMC in man-to-man and man-to-machine communication in the 2008 edition of the Loebner Contest

Show full item record

dc.contributor.advisor Willim, Ewa [SAP11009073] pl
dc.contributor.author Bobkiewicz, Zuzanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:07:45Z
dc.date.available 2020-07-20T20:07:45Z
dc.date.submitted 2011-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174962
dc.subject.other Artificial Intelligence, Computer-Mediated Communication, punctuation, capitalisation, content pl
dc.title Computer-Mediated Communication: an analysis of the formal aspects and content of CMC in man-to-man and man-to-machine communication in the 2008 edition of the Loebner Contest pl
dc.title.alternative Komunikacja elektroniczna: analiza aspektów formalnych oraz tematyki komunikacji typu człowiek-człowiek oraz człowiek-maszyna na podstawie rozmów w konkursie Loebnera w roku 2008 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem tej pracy magisterskiej jest zaprezentowanie synchronicznej komunikacji elektronicznej typu człowiek-maszyna poprzez porównanie jej z komunikacją typu człowiek-człowiek oraz ukazanie jej w świetle komunikacji elektronicznej (Computer-Mediated Communication) jako całości. Komunikacja ta jest rozpatrywana na przykładzie rozmów pomiędzy ludźmi oraz chatbotami. Dane empiryczne dotyczące komunikacji typu człowiek-człowiek i człowiek-maszyna zostały zaczerpnięte z zapisów rozmów przeprowadzonych podczas konkursu Loebnera organizowanego dla programistów chatbotów i przeanalizowane pod kątem formalnych aspektów komunikacji elektronicznej (interpunkcji oraz użycia wielkich liter), a także jej tematyki. Jeśli chodzi o aspekty formalne, dyskurs chatbotów charakteryzuje się większą poprawnością w stosowaniu znaków interpunkcyjnych oraz wielkich liter niż dyskurs ludzi, choć różnica między nimi nie jest znacząca. Dla rozmówców-ludzi większym wyzwaniem okazało się stosowanie się do reguł interpunkcji niż do reguł użycia wielkich liter. Jeśli zaś chodzi o tematykę komunikacji elektronicznej, rozmowy w zakresie komunikacji typu człowiek-człowiek przejawiały większą spójność niż komunikacja typu człowiek-maszyna, w której to wypowiedzi chatbotów zbyt często były zupełnie niezwiązane z aktualnymi tematami rozmów, co zakłócało ich spójność i sprawiło, że były trudne w odbiorze. pl
dc.abstract.other In this MA thesis, the subject matter of man-to-machine synchronous online communication is explored both in comparison to man-to-man communication of the same type and against the background of Computer-Mediated Communication as a whole. The participants of man-to-machine communication presented here are human beings and chatbots. Empirical analyses based on transcripts of man-to-man and man-to-machine communication of the Loebner Contest for chatbot programmers were carried out with respect to formal aspects of CMC, punctuation and capitalisation, as well as the content of CMC. As for the formal aspects, it was found out that chatbots were more likely to use punctuation and capitalisation correctly than human beings, though the difference was not a substantial one. Moreover, human participants found it easier to follow the rules of proper capitalisation than punctuation. As for the content of CMC, it was found out that man-to-man communication was by far more coherent than man-to-machine communication. As opposed to human participants, chatbots tended to overuse non-sequitur responses, which disrupted the conversations and made them difficult to follow. pl
dc.subject.pl sztuczna inteligencja, komunikacja elektroniczna, interpunkcja, wielkie litery, tematyka pl
dc.contributor.reviewer Chrzanowska-Kluczewska, Elżbieta [SAP11014093] pl
dc.contributor.reviewer Willim, Ewa [SAP11009073] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61397-65469 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)