Jagiellonian University Repository

Ocena pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach gmin.

pcg.skipToMenu

Ocena pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach gmin.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Drwal, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:06:53Z
dc.date.available 2020-07-20T20:06:53Z
dc.date.submitted 2011-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174948
dc.subject.other ocena – ocena okresowa – pracownik samorządowy – urząd gminy pl
dc.title Ocena pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach gmin. pl
dc.title.alternative Job appraisals as the function of human resource management in commune offices pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to work out the way people who make periodic appraisals of self-government employees perceive their roles in human resource management in the Commune Office. Furthermore, the attempt to verify the hypothesis claiming that periodic appraisals are important in the process of self-government employees’ work is made. In order to check the constructed hypothesis people making periodic qualifications appraisals of self-government employees in the Commune Office in Tarnów were interviewed. Interviews indicate that in the opinion of respondents periodic appraisals of self-government employees are important in human resource management in a commune office. The thesis is based on available literature connected with management, normative acts, internal acts of the Commune Office in Tarnów, data made available by the Commune Office in Tarnów and results of personal research. pl
dc.abstract.other Celem niniejszej pracy jest zorientowanie jak osoby dokonujące okresowych ocen pracowników samorządowych postrzegają ich role w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Urzędzie Gminy. Ponadto w pracy podjęto próbę weryfikacji hipotezy, że oceny okresowe są ważne w procesie pracy pracowników samorządowych. Aby sprawdzić postawioną hipotezę przeprowadzono wywiady z osobami dokonującymi okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Tarnów. Z przeprowadzonych wywiadów, wynika że w opinii respondentów oceny okresowe pracowników samorządowych pełnią istotną rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi w urzędzie gminy. Praca powstała w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu z zakresu zarządzania, akty normatywne, akty wewnętrzne Urzędu Gminy Tarnów, dane udostępnione przez Urząd Gminy Tarnów oraz wyniki badań własnych. pl
dc.subject.en appraisal – commune office – periodic appraisal – self-government employee pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61382-101825 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)