Jagiellonian University Repository

Apolityczność mediów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

pcg.skipToMenu

Apolityczność mediów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Daniel, Krystyna [SAP11013518] pl
dc.contributor.author Jaroszewska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:05:26Z
dc.date.available 2020-07-20T20:05:26Z
dc.date.submitted 2011-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174925
dc.subject.other Luterański Kościół, media protestanckie, apolityczność pl
dc.title Apolityczność mediów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej pl
dc.title.alternative Non-political character of the Lutheran Church in Republic of Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The aim of the master thesis is to depict the non-political character of Lutheran Church's media in Republic of Poland. The work consists of three chapters. In the first chapter the history, doctrine, activity and structure has been involved. The second focuses on lutheran press, the main titles have been covered and press realeses about the catastrophy in Smolensk and politics. The last chapter depicts radio and television programmes launched by Lutheran Church and websites and shows political elements in those media. pl
dc.abstract.other Celem pracy jest wykazanie apolityczności jako cechy wyróżniającej media Kościoła Luterańskiego. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono zarys historyczny, strukturę, doktrynę oraz działalność Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Drugi rozdział poświęcony został prasie wydawanej w ramach Kościoła – przedstawiono zarys rynku prasowego, omówiono najważniejsze pozycje wydawnicze oraz artykuły poświęcone katastrofie w Smoleńsku oraz podjętym wątkom politycznym. Trzeci rozdział przedstawia audycje radiowe i telewizyjne realizowane w ramach KEA, strony internetowe prowadzone przez Kościół oraz omawia zawarte w nich wszelkie artykuły o charakterze politycznym. pl
dc.subject.en Lutheran Church, non-political character, media, press, pl
dc.contributor.reviewer Bujwid-Kurek, Ewa [SAP11010130] pl
dc.contributor.reviewer Daniel, Krystyna [SAP11013518] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61358-36569 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy politologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)