Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Political class and its detegitimisation in the ...



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Левенець, Юрій Анатолійович
Konarski Wawrzyniec

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Левенець, Юрій Анатолійович
Konarski Wawrzyniec

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Левенець, Юрій Анатолійович
Konarski Wawrzyniec