Jagiellonian University Repository

Współczesne wyzwania w planowaniu rozwoju terytorialnego

Współczesne wyzwania w planowaniu rozwoju terytorialnego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych