Jagiellonian University Repository

Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011 : trendy i charakterystyki socjo-demograficzne

pcg.skipToMenu

Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011 : trendy i charakterystyki socjo-demograficzne

Show full item record

dc.contributor.author Slany, Krystyna [SAP11008621] pl
dc.contributor.author Ślusarczyk, Magdalena [SAP11018828] pl
dc.contributor.editor Praszałowicz, Dorota [SAP11009960] pl
dc.contributor.editor Łużniak-Piecha, Magdalena pl
dc.contributor.editor Kulpińska, Joanna [SAP14010177] pl
dc.date.accessioned 2015-11-30T13:18:29Z
dc.date.available 2015-11-30T13:18:29Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17334
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.title Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011 : trendy i charakterystyki socjo-demograficzne pl
dc.title.alternative International migration of Poles in the light of the NSP 2011 : trends and socio-demographic characteristics pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności pl
dc.description.physical 1-26 pl
dc.identifier.weblink http://www.euroemigranci.pl/dokumenty/pokonferencyjna/Slany_Slusarczyk.pdf pl
dc.abstract.pl Najnowsze dane demograficzne potwierdzają, że Polska pozostaje nadal krajem emigracji netto, co więcej odpływ zdecydowanie przewyższa napływ. Z najnowszych skorygowanych szacunków GUS bazujących na wynikach NSP z 2011 r. wynika, iż w końcu 2011 r. poza granicami Polski przebywało czasowo 2060 tys. mieszkańców, tj. o 60 tys. więcej niż w roku 2010. Aż 75 % czasowych emigrantów pozostawało poza Polska dłużej niż 12 miesięcy, zatem byli rezydentami krajów przyjmujących, a perspektywy ich powrotu są niepewne. Czy - jak sugerują dramatyczne tytuły prasowe - powinno być to powodem do głębokich obaw? Jakie będą konsekwencje obecnej fali odpływu dla gospodarki, funkcjonowania społeczeństwa, lokalnych społeczności? Ze względu na rozmiary odpływu, specyfikę emigracji z Polski - odpływ przede wszystkim ludzi młodych - winna być rzetelnie rozpoznana, opracowana i wyjaśniona. Celem naszego referatu jest zobrazowanie dynamiki obecnych migracji w aspekcie regionalnym, jej cech socjo-demograficznych z akcentem położonym zwłaszcza na migracje rodzin, a także udział w przemieszczeniach dzieci i młodzieży, bazując na aktualnych danych demograficznych, a także porównawczo na innych źródłach badań społecznych. Przeprowadzone zostaną analizy porównawcze obejmujące okres pomiędzy dwoma ostatnimi spisami powszechnymi ludności, tj. 2002 i 2011 rok. pl
dc.subject.pl emigranci pl
dc.subject.pl migracja post-akcesyjna pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl statystyki pl
dc.subject.en emigrants pl
dc.subject.en post-accession migration pl
dc.subject.en statistics pl
dc.subject.en Poland pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych : EuroEmigranci.PL; 2013-09-23; 2013-09-24; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)