Jagiellonian University Repository

Review of "Wyznania buddyjskiego ateisty" [Confession of a Buddhist atheist] by Stephen Batchelor, trans. Berenika Janczarska, Robert Sudół, Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012

pcg.skipToMenu

Review of "Wyznania buddyjskiego ateisty" [Confession of a Buddhist atheist] by Stephen Batchelor, trans. Berenika Janczarska, Robert Sudół, Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa