Jagiellonian University Repository

Danto i jego światy : na marginesie książki Leszka Sosnowskiego

Danto i jego światy : na marginesie książki Leszka ...

Show full item record

dc.contributor.author Suchoń, Wojciech [SAP11005702] pl
dc.date.accessioned 2015-11-30T12:44:21Z
dc.date.available 2015-11-30T12:44:21Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17325
dc.language pol pl
dc.subject.other Danto pl
dc.subject.other dyskurs oceny pl
dc.subject.other nowa estetyka pl
dc.title Danto i jego światy : na marginesie książki Leszka Sosnowskiego pl
dc.title.alternative Danto and his worlds : remarks on Leszek Sosnowski's book pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 213-223 pl
dc.identifier.weblink http://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/138887768/eik_30_19.pdf/bad1f395-323e-4530-9d87-2e23307cccb5 pl
dc.abstract.pl Głównym celem tego artykułu jest próba wskazania pewnych perspektyw dla "nowej estetyki" wychodzących od wykładni dokonanej przez L. Sosnowskiego analizy przedstawionej przez Danto obecnego stanu tego dyskursu. Te perspektywy postulują wykorzystanie rachunku logicznego, który jest zakorzeniony w koncepcjach dyskursu normatywnego wysuniętych przez P. Taylor przed półwieczem. pl
dc.abstract.en The main purpose of this paper is an attempt at indicating some prospects for the "new aesthetics" coming from the interpretation given by L. Sosnowski of Danto's analysis of the present state of this discourse. Those prospects postulate taking advantage of the logical calculus which is rooted in the concepts of normative discourse put forward by P. Taylor some fifty years ago. pl
dc.subject.en Danto pl
dc.subject.en normative discourse pl
dc.subject.en new aesthetics pl
dc.description.volume 30 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal Estetyka i Krytyka pl
dc.title.volume Postacie końca sztuki w estetyce współczesnej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-05-10 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 5


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)