Jagiellonian University Repository

Liberatura w polu produkcji kulturowej

pcg.skipToMenu

Liberatura w polu produkcji kulturowej

Show full item record

dc.contributor.author Bazarnik, Katarzyna [SAP11016037] pl
dc.date.accessioned 2015-11-30T12:33:26Z
dc.date.available 2015-11-30T12:33:26Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17316
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Liberatura w polu produkcji kulturowej pl
dc.title.alternative Liberature in the cultural field of literary production pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-76 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/publication/80901 pl
dc.abstract.pl Artykuł zawiera analizę sytuacji liberatury w polu produkcji literackiej. Przedstawia historyczny zarys rozwoju tego zjawiska, wychodząc od sformułowanej przez Zenona Fajfera propozycji genologicznej. Następnie sytuuje ją w kontekście socjologicznego przełomu w badaniach bibliologicznych, które potwierdziły, że w przypadku "silnych" autorów, walczących o autonomię w polu można mówić o semantyce intencjonalnej, odautorskiej szaty graficznej. Na koniec, odwołując się do opisywanych przez Pierre’a Bourdieu mechanizmów konsekracji oraz nowoczesnych teorii gatunku o nachyleniu socjolingwistycznym i retorycznym, opisuje liberaturę jako nową jakościowo formę komunikacji literackiej, którą można ujmować w kategoriach gatunku rozumianego jako "horyzont oczekiwań". pl
dc.abstract.en The article analyses the situation of liberature in the field of literary production. It presents a historical outline of the phenomenon, starting from Zenon Fajfer’s proposal of a new literary genre. Then it locates liberature in the context of the sociological turn in bibliography, which demonstrated that “strong” authors striving to maintain their autonomy in the literary field paid attention to the semantically charged, intentionally shaped bibliographic code of their books. Finally, drawing on Pierre Bourdieu’s mechanisms of consecration as well as modern sociolinguistic and rhetorical theories of genre, it describes liberature as a new form of literary communication that can be conceptualised in terms of genre understood as the horizon of expectations. pl
dc.subject.pl liberatura pl
dc.subject.pl gatunek literacki pl
dc.subject.pl socjologia literatury pl
dc.subject.pl pole produkcji literackiej pl
dc.subject.pl mechanizmy konsekracji pl
dc.subject.en liberature pl
dc.subject.en sociology of literature pl
dc.subject.en literary genre pl
dc.subject.en cultural field of literary production pl
dc.subject.en mechanisms of consecration pl
dc.description.number 3 (153) pl
dc.description.points 10 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Cyfrowa piśmienność pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-23 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa