Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autour du théâtre

Autour du théâtre

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.editor Rapak, Wacław [SAP11009081] pl
dc.contributor.editor Kornhauser, Jakub [SAP14011874] pl
dc.contributor.editor Bartosiewicz, Olga [SAP14024543] pl
dc.date.accessioned 2015-11-30T12:24:50Z
dc.date.available 2015-11-30T12:24:50Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64028-92-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17312
dc.language fre pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other théâtre pl
dc.subject.other drame pl
dc.title Autour du théâtre pl
dc.title.alternative Wokół teatru pl
dc.title.alternative About theatre pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda pl
dc.description.physical 256 pl
dc.description.additional Bibliografia s. 231-246. Indeks s. 247-255 pl
dc.abstract.pl Autorzy oddanej właśnie do rąk czytelnika monografii wybrali różne drogi. Od tekstu sztuki teatralnej do spektaklu, od teatralnego przedstawienia do opery, od commedia dell’arte do wodewilu, od reżyserskich chwytów w tekstach literackich do teatralnego wymiaru tekstów poetyckich, od teatralnej praktyki do recepcji dzieł dramatycznych, wreszcie o użyteczności tych dzieł w nauczaniu języka francuskiego. Nawet tak krótka prezentacja pozwala, mamy nadzieję, dostrzec, że przygotowana przez nas monografia stanowi rozległą panoramę problemów, jakie szeroko ujęty fenomen teatru pozwala podjąć pl
dc.abstract.other Les auteurs de la présente monographie ont suivi diverses voies. De la pièce de théâtre au spectacle, du spectacle théâtral à l’opéra, de la commedia dell’arte au vaudeville, de la mise en scène dans des textes littéraires à la dimension théâtrale des textes poétiques, des pratiques théâtrales à la reception des auteurs dramatiques, de la littérature dramatique à l’utilité de celle-ci dans l’enseignement de la langue française. Même cette brève énumération permet de voir que le volume proposé constitue un panorama assez large de problèmes auquels le phénomène théâtral donne lieu. pl
dc.subject.pl teatr pl
dc.subject.pl dramat pl
dc.subject.en theatre pl
dc.subject.en drama pl
dc.description.publication 15 pl
dc.participation Kornhauser, Jakub: 35%; Rapak, Wacław: 35%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.pbn.affiliation USOS33655:UJ.WF; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach