Jagiellonian University Repository

The celebrity of Polish and French medicine : Józef Julian Franciszek Feliks Babiński (1857-1932)

pcg.skipToMenu

The celebrity of Polish and French medicine : Józef Julian Franciszek Feliks Babiński (1857-1932)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa