Jagiellonian University Repository

Zastosowanie cetuksymabu jako terapii ratunkowej u 82-letniej chorej na raka jelita grubego

pcg.skipToMenu

Zastosowanie cetuksymabu jako terapii ratunkowej u 82-letniej chorej na raka jelita grubego

Show full item record

dc.contributor.author Krzemieniecki, Krzysztof [SAP20009857] pl
dc.date.accessioned 2020-07-16T10:13:14Z
dc.date.available 2020-07-16T10:13:14Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1734-3542 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173068
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zastosowanie cetuksymabu jako terapii ratunkowej u 82-letniej chorej na raka jelita grubego pl
dc.title.alternative Cetuximab as salvage therapy in 82 year old women with metastatic colon cancer pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 65-66 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/view/17907 pl
dc.subject.pl przerzutowy rak jelita grubego pl
dc.subject.pl chorzy w podeszłym wieku pl
dc.subject.pl cetuksymab pl
dc.subject.en metastatic colon cancer pl
dc.subject.en elderly patients pl
dc.subject.en cetuximab pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 1734-6460 pl
dc.title.journal Onkologia w Praktyce Klinicznej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-16 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Onkologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa