Jagiellonian University Repository

Treosulfan w leczeniu zaawansowanego raka jajnika i przerzutowego czerniaka skóry oraz gałki ocznej

pcg.skipToMenu

Treosulfan w leczeniu zaawansowanego raka jajnika i przerzutowego czerniaka skóry oraz gałki ocznej

Show full item record

dc.contributor.author Krzemieniecki, Krzysztof [SAP20009857] pl
dc.contributor.author Zygulska, Aneta L pl
dc.date.accessioned 2020-07-16T07:41:46Z
dc.date.available 2020-07-16T07:41:46Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1734-3542 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173047
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Treosulfan w leczeniu zaawansowanego raka jajnika i przerzutowego czerniaka skóry oraz gałki ocznej pl
dc.title.alternative Treosulfan in treatment of advanced ovarian cancer and metastatic cutaneous and eyeball malignant melanoma pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 127-131 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/view/9138 pl
dc.subject.pl treosulfan pl
dc.subject.pl rak jajnika pl
dc.subject.pl czerniak skóry pl
dc.subject.pl czerniak błony naczyniowej oka pl
dc.subject.en treosulfan pl
dc.subject.en ovarian cancer pl
dc.subject.en cutaneous melanoma pl
dc.subject.en uveal melanoma pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 1734-6460 pl
dc.title.journal Onkologia w Praktyce Klinicznej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-16 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Onkologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa