pcg.skipToMenu

Kultura algorytmów

 


Kultura algorytmów


Magdalena Szpunar

Spis treści


  Wstęp


   1. Kwantyfikacja rzeczywistości. O nieznośnym imperatywie policzalności wszystkiego

   2. Kultura algorytmów

   3. Cyfrowa humanistyka a deantropocentryzacja humanistyki

   4. Bańki informacyjne a hipernarcyzm nowych mediów

   5. Rozmawianie bez rozmowy

   6. Ekologia pejzażu dźwiękowego


  Bibliografia

  Netografia