Jagiellonian University Repository

Zagraniczni wydawcy polskiej prasy kobiecej i młodzieżowej. Zagrożenie dla polskich rodzin?

pcg.skipToMenu

Zagraniczni wydawcy polskiej prasy kobiecej i młodzieżowej. Zagrożenie dla polskich rodzin?

Show full item record

dc.contributor.author Dąbrowska-Cendrowska, Olga pl
dc.date.accessioned 2020-07-16T06:17:31Z
dc.date.available 2020-07-16T06:17:31Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0555-0025 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173026
dc.format application/pdf pl
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 *
dc.title Zagraniczni wydawcy polskiej prasy kobiecej i młodzieżowej. Zagrożenie dla polskich rodzin? pl
dc.title.alternative Foreign publishers of women’s and youth press – a threat to polish families? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 80-96 pl
dc.identifier.weblink http://platforma-czasopism.uj.edu.pl/index.php/Zeszyty-Prasoznawcze/article/view/144 pl
dc.abstract.pl Koncerny z zagranicznym kapitałem funkcjonują na polskim rynku mediów od 1990  roku. Prasę kobiecą i młodzieżową w latach dziewięćdziesiątych XX wieku  zdominowały cztery koncerny z niemieckim kapitałem: Bauer Media, Burda Polska, G+J Polska i Axel Springer Polska. W literaturze przedmiotu określano je mianem „wielkiej niemieckiej czwórki”. W latach 2001–2013 miały miejsce fuzje i przejęcia, które doprowadziły do koncentracji rynku. Po przeprowadzonych badaniach można stwierdzić, że najistotniejszym wydawcą prasy wysokonakładowej stał się koncern Bauer Media, który zdominował rynek w trzech subsegmentach prasowych: magazynach z programem telewizyjnym, pismach rozrywkowo-plotkarskich i typu true story. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy koncern z zagranicznym kapitałem, Bauer Media – wydawca prasy dla kobiet i młodzieży – stanowi zagrożenie dla polskich rodzin. pl
dc.abstract.en Foreign publishers have been operating in the Polish media market since 1990. In early 90’s, the women’s and youth press were dominated by four concerns with German capital: Bauer Media, Burda Poland, G+J Poland and Axel Springer Poland. In media studies, they were known as ‘The Big German Four’. From 2001-2013, fusions and acquisitions took place which resulted in concentration of the press market. Research has shown, that Bauer Media became the most important publisher of highly circulated magazines in Poland. This concern dominated three press subsegments: tv-guides, yellow press and true story. This article is an attempt to answer the question whether Bauer Media as a women’s and youth press publisher threatens Polish families? pl
dc.subject.pl zagraniczni wydawcy pl
dc.subject.pl prasa kobieca pl
dc.subject.pl prasa młodzieżowa pl
dc.subject.pl koncentracja kapitału pl
dc.subject.en foreign publishers pl
dc.subject.en women’s press pl
dc.subject.en youth press pl
dc.subject.en capital concentration pl
dc.description.volume 62 pl
dc.description.number 1 (237) pl
dc.identifier.doi 10.4467/22996362PZ.19.005.10219 pl
dc.identifier.eissn 2299-6362 pl
dc.title.journal Zeszyty Prasoznawcze pl
dc.date.accession 2020-07-16 pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.project OJS / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa