Jagiellonian University Repository

Stereotypy w porównaniach międzynarodowych wśród Polaków i Amerykanów

pcg.skipToMenu

Stereotypy w porównaniach międzynarodowych wśród Polaków i Amerykanów

Show full item record

dc.contributor.advisor Nęcki, Zbigniew [SAP11005117] pl
dc.contributor.author Juszczak, Elżbieta pl
dc.date.accessioned 2020-07-15T17:47:22Z
dc.date.available 2020-07-15T17:47:22Z
dc.date.submitted 2011-07-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172449
dc.subject.other porównania międzynarodowe, relacje polsko-amerykańskie, stereotypy, tożsamość społeczna, uprzedzenia pl
dc.title Stereotypy w porównaniach międzynarodowych wśród Polaków i Amerykanów pl
dc.title.alternative Stereotypes in international comparisons among Poles and Americans pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The aim of this study was to highlight the problems of international comparisons. The focus is on showing the operation of stereotypes, as well as defining the scope of identifying the nationality of the respondents in this case, the Poles and Americans compared with other countries.By using the table of international comparisons of images obtained as nations see each other, and what is their relationship to other countries.Studies show the need for frequent cross-cultural communication, which will realize the conditions that affect our ideas about others. Cooperation with other countries, often culturally distinct urge to reflect on existing beliefs about the "alien", and also prevents duplication of prejudice. The results obtained allow the conclusion of a good image of both nations Poles and Americans, and mutual sympathy. Are also consistent results, the ratio of these countries to other nations, as well as their role in the international arena by country. Indicate the persistence of stereotypes in the case of the Germans and Russians, who did not meet with the flattering reviews from the Poles. pl
dc.abstract.other Celem prezentowanej pracy była próba naświetlenia problematyki porównań międzynarodowych. Skupiono się na ukazaniu funkcjonowania stereotypów, a także określeniu zakresu identyfikacji badanych narodowości, w tym przypadku Polaków i Amerykanów w porównaniu z innymi krajami. Dzięki zastosowaniu tabeli porównań międzynarodowych otrzymano obraz, jak narody widzą się nawzajem, a także jaki jest ich stosunek do innych krajów. Badania wskazują na potrzebę częstej komunikacji międzykulturowej, co pozwoli na uświadomienie sobie uwarunkowań, które wpływają na nasze wyobrażenia o innych. Współpraca z innymi krajami, często odmiennymi kulturowo nakłania do refleksji na temat istniejących przekonań o „obcych”, a także przeciwdziała powielaniu uprzedzeń. Uzyskane wyniki badań pozwalają wnioskować o dobrym wizerunku obu narodów Polaków i Amerykanów, a także wzajemnej sympatii. Zbieżne są również wyniki, co do stosunku tych krajów do innych narodów, a także roli jaką odgrywają na arenie międzynarodowej poszczególne kraje. Wskazują, także na trwałość stereotypów w przypadku Niemców i Rosjan, którzy nie spotykają się z pochlebnymi opiniami ze strony Polaków. pl
dc.subject.en international comparisons, Polish-American relations, stereotypes, social identity, prejudice pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.reviewer Nęcki, Zbigniew [SAP11005117] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-58358-115992 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)