Jagiellonian University Repository

Rola auditów wewnętrznych w diagnozie i doskonaleniu systemów zarządzania jakością.

pcg.skipToMenu

Rola auditów wewnętrznych w diagnozie i doskonaleniu systemów zarządzania jakością.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Gąsienica, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-15T17:47:19Z
dc.date.available 2020-07-15T17:47:19Z
dc.date.submitted 2011-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172448
dc.language pol pl
dc.title Rola auditów wewnętrznych w diagnozie i doskonaleniu systemów zarządzania jakością. pl
dc.title.alternative The Role of Internal Auditing in the Diagnosis and Improvement of Quality Management Systems. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Kompleksowe zarządzanie jakością prowadzi do ulepszenia funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz spełnienia oczekiwań i potrzeb klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Systemowe zarządzanie jakością pomaga odkryć nieprawidłowości i zastosować działania korygujące i zapobiegawcze. Raport auditu przedstawia czy produkt lub usługa spełnia podstawowe wymagania ustanowionych norm. Ważna jest współpraca pracowników z auditorem. Wniosek z auditu pozwala przedsiębiorstwu na podjęcie decyzji w celu doskonalenia systemu zarządzania jakością. pl
dc.abstract.en The Total Quality Management (TQM) leads to an improvement in the functioning of an enterprise and meeting of the expectations and needs of both internal and external customers. A quality management system helps to identify problems and apply corrective and preventive actions. An audit report demonstrates whether a product or service meets the essential requirements of established standards. The cooperation between company employees and auditors is crucial. The audit's conclusions enable the enterprise to make decisions aiming to improve the quality management system. pl
dc.subject.pl audit – auditor - jakość – raport – zarządzanie pl
dc.subject.en audit – auditor – quality – report – management pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-58357-100696 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)