Jagiellonian University Repository

EUROREGIONY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

pcg.skipToMenu

EUROREGIONY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Show full item record

dc.contributor.advisor Górka, Stanisław [SAP11018594] pl
dc.contributor.author Wacławikova, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-15T17:47:15Z
dc.date.available 2020-07-15T17:47:15Z
dc.date.submitted 2011-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172447
dc.subject.other region, euroregion, polityka regionalna, fundusze europejskie, współpraca transgraniczna, pogranicze polsko – czeskie, Euroregion Śląsk Cieszyński pl
dc.title EUROREGIONY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO pl
dc.title.alternative Euroregions in contemporary Europe with special consideration of Cieszyn Silesia pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.en Fundamental importance in contemporary Europe are the processes of integration, international cooperation and cross-border cooperation. This cooperation is an important area of interest in the European Union, primarily aimed at the regional level, in fact contribute to the harmonious development of society. EU regional policy provides for regional actors favorable conditions, with and therefore gives them the opportunity to develop, express and develop their interests and assist them with the relevant EU institutions. Particularly important are the Euro-regions, which represent the highest form of organization of cooperation. Cooperation at the level of Euro-regions tends to break down the barriers of socio - economic. The aim of this paper is to present basic concepts relating to the subject and bringing issues of cooperation cross-border, the evolution and functioning of the Euro-regions with particular emphasis on the Euroregion Cieszyn Silesia. pl
dc.abstract.other Fundamentalne znaczenie we współczesnej Europie mają procesy integracji, współpraca międzynarodowa i współpraca transgraniczna. Współpraca ta stanowi istotny obszar zainteresowania Unii Europejskiej, przede wszsytkim na poziomie regionalnym, bowiem przyczynia się do harmonijnego rozwoju społeczeństwa oraz zacierania różnić na poziomie społecznym i gospodarcznym. Polityka regionalna Unii Europejskiej stwarza dla podmiotów regionalnych korzystne warunki, z związku z czym daje im możliwość na rozwój, wyrażania i rozwijania swoich interesów oraz wspiera ich za pomocą odpowiednich instytucji unijnych. Szczególne znaczenie mają euroregiony, które stanowią najwyższą formę organizacji współpracy transgranicznej. Współpraca na poziomie euroregionów dąży do przełamania barier społeczno – gospodarczych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących tematu oraz przybliżenie zagadnień z zakresu współpracy transgraniczej, ewolucji i funkcjonowania euroregionów ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Śląsk Cieszyński. pl
dc.subject.en region, euroregion, regional policy, european funds, cross - border cooperation, polish - czech borderland, Euroregion Cieszyn Silesia pl
dc.contributor.reviewer Górka, Stanisław [SAP11018594] pl
dc.contributor.reviewer Koźbiał, Krzysztof [SAP11019476] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-58356-105891 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)