Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Teatralny sprawdzian odpowiedzialności

Teatralny sprawdzian odpowiedzialności

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kościelniak, Marcin [SAP13036535] pl
dc.contributor.editor Adamiecka-Sitek, Agata pl
dc.contributor.editor Kurz, Iwona pl
dc.date.accessioned 2015-11-26T14:06:20Z
dc.date.available 2015-11-26T14:06:20Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64682-74-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17224
dc.language pol pl
dc.title Teatralny sprawdzian odpowiedzialności pl
dc.title.alternative A theatrical test of responsibility pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego pl
dc.pubinfo : Wydawnictwo Krytyki Politycznej pl
dc.description.physical 169-173 pl
dc.subject.pl teatr polityczny pl
dc.subject.pl cenzura pl
dc.subject.pl demokracja pl
dc.subject.pl Kościół katolicki pl
dc.subject.pl García pl
dc.subject.en political theatre pl
dc.subject.en censorship pl
dc.subject.en democracy pl
dc.subject.en catholic Church pl
dc.subject.en García pl
dc.description.publication 0,25 pl
dc.title.container Piknik Golgota Polska : sztuka, religia, demokracja pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach