Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Paul et Virginie" et la fin de culture en français, en polonais, en anglais

"Paul et Virginie" et la fin de culture en français, ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Chrobak, Marzena [SAP11115268] pl
dc.date.accessioned 2015-11-26T11:28:38Z
dc.date.available 2015-11-26T11:28:38Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0137-6942 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17191
dc.language fre pl
dc.subject.other Bernardin de Saint-Pierre pl
dc.subject.other traductions anciennes du français en polonais pl
dc.subject.other Paul et Virginie pl
dc.subject.other traduction des noms des plantes pl
dc.title "Paul et Virginie" et la fin de culture en français, en polonais, en anglais pl
dc.title.alternative "Paul et Virginie" i koniec kultury po francusku, po polsku, po angielsku pl
dc.title.alternative "Paul et Virginie" and the end of culture in French, in Polish, in English pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 87-96 pl
dc.abstract.pl Autorka omawia dwie podstawowe cechy świata przedstawionego w powieści Bernardina de Saint-Pierre "Paul et Virginie": zamknięcie (realizowane między innymi przez zróżnicowanie toponimów) oraz naturalny charakter (wyrażony w szczególności obecnością roślin oraz ich nazw), a następnie próbuje ustalić, czy zostały one zachowane w dawnych polskich przekładach: "Paweł i Marya, kochankowie jakich mało" (Józef Maksymilian Skoraszewski, Warszawa 1793); "Paweł i Wirginia" (Tomasz Wolicki, Kraków 1795). Omawiane są również dwa tłumaczenia angielskie: "Paul and Mary" pióra Jane Dalton (Londyn 1789) i "Paul and Virginia" autorstwa Helen Mary Williams (Londyn 1785). pl
dc.abstract.en The author discusses two dominant features of the world constructed by Bernardin de Saint-Pierre in his novel "Paul et Virginie ": its closed space (expressed, among other means, by the differentation of toponyms) and its natural character (expressed by the strong presence of plants and its names). The author tries then to assess whether these features are maintained in ancien Polish translations: "Paweł i Marya, kochankowie jakich mało", Józef Maksymilian Skoraszewski, Warszawa 1793; "Paweł i Wirginia", Tomasz Wolicki, Kraków 1795. Two English translations, "Paul and Mary" by Jane Dalton, London 1789, and "Paul and Virginia" by Helen Williams, London 1785, are also commented. pl
dc.subject.pl Bernardin de Saint-Pierre pl
dc.subject.pl dawne polskie przekłady z języka francuskiego pl
dc.subject.pl Paweł i Wirginia pl
dc.subject.pl przekład nazw roślin pl
dc.subject.en Bernardin de Saint-Pierre pl
dc.subject.en ancient Polish translations from French pl
dc.subject.en Paul and Virginia pl
dc.subject.en translation of names of plants pl
dc.description.volume 31 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.journal Wiek Oświecenia pl
dc.title.volume Bernardin de Saint-Pierre i jego koniec wieku : Miscellanea pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Chrobak, Marzena: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 12


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach